ANNONSE
Annonse

Kommentar:

«Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling»

Kristin Vinje, stortingspolitiker for Høyre. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Blant hovedprioriteringene finner vi kunnskap, forskning og innovasjon. Budsjettenigheten forsterker satsingene på kunnskap med om lag 850 millioner, skriver Kristin Vinje.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.11.2015 kl 13:17

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Kristin Vinje er stortingspolitiker, bosatt på Korsvoll. Hun har tidligere vært finansbyråd i Oslo, og vikarierte i høst som utdannigsbyråd. Hun har bakgrunn som kjemiker. Dette innlegget ble først publisert på kristinvinje.no.

Det har vært en travel og begivenhetsrik uke på Stortinget, og vi har fått enighet om budsjettet mellom de fire samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Nå jobbes det i komiteene med å få på plass alle detaljene i budsjettet som skal vedtas før jul.

Norge er i den mest utfordrende situasjonen på flere tiår. Oljeprisen har falt og ledigheten har økt. Vi har en flyktning- og migrasjonskrise. Europa utsettes for terror. Familier og enkeltpersoner opplever usikkerhet. Situasjonen krever politisk ansvarlighet. Det er viktig for Høyre at Norge styres trygt. Derfor er det bra at samarbeidspartiene ble enige om et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling.

Høyre får gjennomslag på flere helt sentrale områder for oss i budsjettet. Blant hovedprioriteringene finner vi kunnskap, forskning og innovasjon. Budsjettenigheten forsterker satsingene på kunnskap med om lag 850 millioner. Innovasjon, næringsrettet forskning og såkornfond styrkes med om lag 250 millioner. I tillegg sikres studentene enda bedre finansiering ved at det nå skal innføres 11 måneders studiestøtte.

Satsingen på samferdsel er rekordstor. Det sosiale sikkerhetsnettet forsterkes. Regjeringen begynte i dette budsjettet omlegging til et skattesystem som skal oppmuntre til at vi skaper mer, ikke skatter mer. Høyre mener det er den beste måten å sikre varig velferd på. Det er også viktig for oss at et nytt skattesystem ikke gir utenlandske investorer mer igjen for pengene i Norge enn det gjør for norske investorer.

Den økende ledigheten må møtes med både kortsiktige og langsiktige grep. Et viktig poeng for Høyre er at de kortsiktige grepene ikke medfører varige økninger i offentlige utgifter. Derfor er regjeringens tiltakspakke på over 4 milliarder kroner målrettet nettopp mot kortsiktige tiltak som ikke medfører varig økte offentlige utgifter, for å skape arbeid og aktivitet i regionene som rammes hardest av fallet i oljeprisen. Det langsiktige omstillingsarbeidet gjør vi gjennom å investere i samferdsel, kunnskap og skatteletter som gjør at det lønner seg mer å jobbe og å skape nye arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet har anklaget oss for å bruke for mye oljepenger. Det blir hul kritikk fra et parti som selv budsjetterer med nesten 5 milliarder de ikke har reell inndekning for. Det betyr enten at de må bruke mer oljepenger enn i det vedtatte budsjettet, eller at de må øke skattene med nærmere 5 milliarder kroner mer enn budsjettert på toppen av de 9 milliardene de allerede har budsjettert med, for å komme i mål. Det er helt feil medisin for norsk næringsliv nå.

Kristin Vinje (H)
Stortingsrepresentant, fra Korsvoll

LES FLERE MENINGER:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse