Et godt budsjett for Oslo

 

I Nordre Aker Budstikke for 11. desember, bruker Ivar Christiansen (Ap) så mange ord på å angripe Venstre at det er nødvendig med et svar. Når Venstre...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.12.2008 kl 12:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I Nordre Aker Budstikke for 11. desember, bruker Ivar Christiansen (Ap) så mange ord på å angripe Venstre at det er nødvendig med et svar. Når Venstre for 13. gang bidrar til å skape flertall for budsjettet i Oslo, er det ganske enkelt fordi vi gjennom forhandlingene har fått gjennomslag for forslag som er viktige for byens innbyggere. La meg kort minne om hvilke endringer vi har medvirket til, i forhold til byrådets forslag, når det gjelder budsjettet for 2009:

65 millioner mer til kollektivtrafikken. Vi øker ikke prisen på månedskortet. Det skal fortsatt koste kr 550-. Jeg våger den påstanden at dette er den eneste prisen på kollektivreiser i hele Norge som står stille i 2009. Dette skjer fordi Venstre prioriterer kollektivtrafikken. Samtidig er det en håndsrekning til mange mennesker som får en usikker økonomi neste år.

66 millioner mer til skole. 31 mill går til rammen for skolene, mens vi øker bevilgningen til 'Lærerløftet' med 10 mill og styrker potten til spesialundervisning med 5 mill. Videre settes det av 5 mill til kompetanseheving for pedagogisk personell med ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne, utbyggingen av fibernettet videreføres med 5 mill og det bevilges 5 mill 3. Byggetrinn ved Tåsen skole.

74 millioner mer til idrett. Vi har systematisk fulgt opp det investeringsprogrammet som idretten har prioritert og som i 2009 bl.a. gir 5 nye kunstgressbaner (bl.a Nordre Åsen) og som sikrer 1 mill til prosjektering av ny matchbane på Voldsløkka.

22 millioner mer til kultur. Deichmanske får 2 mill mer til styrking av lokalbibliotekene, og frie kulturmidler økes med 12 mill. Økte tilskudd til organisasjoner og institusjoner gir byens innbyggere mangfoldige ganger tilbake i form av et bredt og allsidig kulturtilbud. I år som før blir det penger til Maridalsspillet.

36 millioner mer til kirke. Rehabilitering av kirkene er viktige både mht menighetenes arbeid, men også fordi dette er viktige kulturbygg. Venstre er spesielt glad for at det i år ble penger til nytt orgel i Sofienberg kirke, en av byens viktigste konsertkirker.

85 millioner mer til bydelene og sosialsektoren. Dette inkluderer en rammeøkning på 30 millioner, 15 mill til sentral pott for barnevern og 5 mill til ettervern. Bydelene skjermes for økte sykehjemspriser ved at det settes av 20 mill. Det avsettes også 10 mill til gjeldslette for bydel Søndre Nordstrand og i tillegg 5 mill til kompetanseheving i eldreomsorgen.

30 millioner mer til frivillig arbeid i sosialsektoren, inklusiv videreføring av sprøyterommet, Fri rettshjelp, Pro-senteret og en rekke tiltak som har uvurderlig betydning for mennesker som på ulik måte sliter med personlige og sosiale problemer.

Flere store og små beløp er ikke tatt med i denne oppregningen, men de er på plass og omfatter bl.a. kulturminnevern, klimatiltak, sykkelveier, skjøtsel av viktige naturområder som for eksempel tilskudd til i Maridalens Venner, universell uforming av gater og idrettsanlegg osv.

Ap og SV bløffer. Ivar Christiansen forteller hvor mye bedre alt ville vært med Ap og SVs budsjett. Men det er en ting han ikke nevner med et ord, nemlig at disse partiene år etter år har finansiert sine påplussinger med økte låneopptak. De fleste av oss vet hva en slik holdning ville betydd for vår privatøkonomi når en finanskrise rammer landet. Slik er det også for en kommune. Dersom AP og SV hadde fått flertall for sine budsjetter gjennom de siste 10-årene, ville Oslo i 2009 brukt det vi hadde av frie midler til å betale renter og avdrag på lån. Hvis det er en ting som byens innbyggere bør være oppriktig glade for når vi går inn i 2009, med stor usikkerhet når det bl.a. gjelder skatteinngangen, så er det at Ap og SV ikke har hatt flertall for sine budsjetter i de siste 10 - 12 årene. Det kunne gitt oss en økonomisk blåmandag av dimensjoner.

Kjell Veivåg

Venstres bystyregruppe

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse