ANNONSE
Annonse

Et levende lokalsamfunn med Maridalen skole

Det er bra noen endelig tar opp denne problemstillingen. Dette er noe jeg som beboer har tenkt på i mange år. Særlig etter at Skar leir ble nedlagt. A...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det er bra noen endelig tar opp denne problemstillingen. Dette er noe jeg som beboer har tenkt på i mange år. Særlig etter at Skar leir ble nedlagt. Av de 9 jeg gikk i klasse med på Maridalen skole så er det etter min viten 2 som fortsatt bor i Maridalen/Sørbråten/Movatn, inkludert meg selv. Det står ikke så mye bedre til i årskullene før og etter. Dette har sikkert flere årsaker, men en faktor er absolutt at dersom man skulle ønske å forbli i området så er dette svært vanskelig.

Nå risikerer vi også at flere familier må flytte fra Sørbråten/Movatn. Noe som ytterligere vil ramme lokalsamfunnet. Maridalen skole har vært truet av nedleggelse før og kan bli det igjen. Det vil være veldig trist hvis dette atter en gang skulle bli situasjonen igjen. Her spiller også markaloven en viktig rolle, denne vil være med på å regulere hvor lett det blir for familier å leve og utvikle seg i Maridalen/Sørbråten.

Jeg er av den oppfatning at uansett hva som skjer på Sørbråten/Movatn så må de boligene som var i Skar leir opprettholdes. Her var det 15 boenheter, disse må man opprettholde og gjerne forbeholde barnefamilier. Jeg er også av den oppfatning at det skader ingen om de som pr. i dag bor på Sørbråten/Movatn får bli i husene sine. Renseteknologien er så god i dag at det er ikke snakk om utslipp som på noen måte kan skade drikkevannet lenger. (Det var vel ikke så mange syke Oslo borgere i den tiden Skar leir var bebodd av flere hundre militære heller.)

La lokalsamfunnet vårt leve!

Lasse T. Berger

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse