Et Oslo fritt for spilleautomater

Fremtidsutsiktene for de spilleavhengige er blitt litt lysere i løpet av sommeren. Innføring av seddelforbud har redusert omsetningen på spilleautomat...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.08.2006 kl 11:01

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Fremtidsutsiktene for de spilleavhengige er blitt litt lysere i løpet av sommeren. Innføring av seddelforbud har redusert omsetningen på spilleautomatene betydelig. Coop har valgt å fjerne samtlige spilleautomater fra sine butikker, og Oslos ordfører har ytret et ønske om å innføre lokalt lovforbud mot spilleautomater. Dette vitner om en økende bevissthet rundt situasjonen for de mange spilleavhengige og deres familier. Ifølge de spilleavhengige selv er problemet først løst i det øyeblikk samtlige spilleautomater er fjernet.

71. 000 nordmenn regnes som spilleavhengige. 90 prosent av omsetningen på norske spilleautomater kommer fra denne gruppen. Automatbransjen etterlater seg sosial nød og triste menneskeskjebner i sitt kjølvann.

Innføring av seddelforbud fra 1. juli er isolert sett et skritt i riktig retning. Samtidig er oppfinnsomheten i bransjen stor når det gjelder å få på plass ulovlige veksleordninger i tilknytning til automatene. Profesjonelle vekslere har enkelte steder fått samtykke fra lokalinnehaver til å drive myntveksling med ti prosent provisjon. Andre innehavere har ordnet seg med veksleboks bak disken, eller driver utlån av penger til spillere.

KrF ønsker primært et nasjonalt lovforbud mot spilleautomater av hensyn til dem som lider av spilleavhengighet og deres familier. Sekundært støtter vi oppropet om kommunal selvråderett over automatpolitikken. Departementet og regjeringen har foreløpig vært avvisende til disse forslagene.

Da gjenstår det å appellere til det gode i mennesket – til solidaritet med de som sliter med spilleavhengighet. KrF håper på bred støtte i bystyret for vårt private forslag om å kontakte samtlige lokalinnehavere i Oslo og henstille om at spilleautomatene fjernes frivillig. Påstandene om at de spilleavhengige vil finne andre kanaler for sitt spillebehov blir kontant avvist av behandlere i fagmiljøet. Metoden og virkemidlene er likegyldig for de spilleavhengige så lenge resultatet blir et Oslo fritt for spilleautomater.

Ann Kathrine Tornås og Aud Kvalbein (KrF), medlemmer av Oslo bystyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse