Fakta og illusjoner om kunstsnøløype i Lillomarka

 

Det har i vinter, og senest i utgaven av 4.mai i denne avisen, vært flere innlegg av motstandere mot en kunstsnøløype på Solemskogen. Innleggene har m...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.05.2006 kl 15:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det har i vinter, og senest i utgaven av 4.mai i denne avisen, vært flere innlegg av motstandere mot en kunstsnøløype på Solemskogen. Innleggene har mange faktafeil og en dreining av realiteter. Kjelsås IL. Langrenn ser seg derfor nødt for å klargjøre noen fakta.

Wurtzel påstår i utgave av avisen 4.mai at "det er ønsket om et nytt sted for konkurranser og spesialtrening som står bak Kjelsås IL. Langrenn sine planer om millioninvesteringer... Dette er feil. Kjelsås IL. Langrenn har aldri hatt noe ønske om å arrangere renn ut ifra Solemskogen. Langsetløkka har alltid vært utgangspunktet for våre konkurranser. Det er også av samme grunn at vi har oppført Varmestua på Langsetløkka og ikke på Solemskogen eller et annet sted. Det er også for å sikre Langsetløkka som fortsatt base for de yngste aldersgruppenes renn og treningsaktiviteter at Kjelsås IL. Langrenn sammen med K.I.E. (Kultur og idrettsetaten) i Oslo kommune utreder muligheten for produksjon av kunstsnø i Småvannsdalen.

Wurtzel ønsker "alle" velkommen til Solemskogen. I fjor var det knapt ski dager i Lillomarka, så det var svært få han kunne ønske velkommen. Vi minner om at det vanlige ved en vinter i Lillomarka i moderne tid har vært heldekkende snøteppe. Dette har vært utgangspunktet for ferdsel i marka vinterstid. Så skjer det noe med klimaet. En kunstsnøløype er derfor ikke en plutselig "greie" vi skal begynne med, men noe vi ønsker for å beholde noe verdifullt i norsk kulturarv - for turgåeren, konkurranseløperen, familien, yngre og eldre. Nettopp med en tilrettelagt kunstsnøtrasé kan "alle

ønskes velkommen til Lillomarka.

"Norges største kunstsnøløype på Solemskogen", fortsetter Wurtzel. Erstatt Solemskogen med Lillomarka, så blir bildet riktig, for Solemskogen er ikke løypas navle! Start er fra Linderudkollen, hvor det er dusj, kafé, parkering og hoppanlegg. Løypa passerer i god avstand fra de nærmeste husene på Solemskogen, og befinner seg i hovedsak inne i Lillomarka, der den krysser over til østsiden, hvor Groruddalens beboere kommer inn på løypa. At den vil bli den lengste kunstsnøløype slik vi kjenner det i dag, er riktig. Det kommer nettopp av vår turtrasé filosofi. De fleste andre kunstsnøløyper ligger nettopp i tilknytning til konkurranse arenaer, og er kortere rundløyper.

"Konkurranser og organisert konkurransetrening i vanlig folks turløype.....er galskap."

At det blir konkurranser i den planlagte traseen, er allerede avkreftet. Hva er så "organisert konkurransetrening"? Herr Wurtzel: I alle foregående år, så lenge skiklubbene i Groruddalen og Nordre Aker har hatt aktive skiløpere; primært barn og ungdom, har det vært organiserte fellestreninger i Lillomarka. Dette vil ikke bli noe nytt med en kunstsnøløype!

"Vi vil ikke at noen skal utestenge deg og meg fra muligheten til å komme oss ut i naturen." Dersom det ikke er snø i skogen, kan verken organiserte ski mennesker eller andre gå på ski der. Altså er alle ski løpende mennesker "utestengt" når det ikke er snø. En tilrettelagt kunstsnøløype vil derimot gi ski muligheter til alle når den er der.

I en normal vinter ser vi en blanding av barn, ungdom, voksne og eldre, i alle tur- og treningskategorier. Vår erfaring er at det er overveiende god stemning i løypene. Vi mener det er ufint, villedende og generaliserende og bevisst jobbe for å skape et bilde av at konkurranseløperen er en gærning som ikke tar hensyn, og at turløperen er en snill en som blir overkjørt.

En snøfattig vinter gir sterkt redusert bruk av marka, sett i forhold til en vinter med gode snøforhold. Dette vitner om at snø er en faktor for aktivt uteliv vinterstid. Det burde ikke overraske noen! Ved tilrettelegging med kunstsnø, ser Kjelsås IL. Langrenn at flerbruk av marka også i snøfattige vintre blir mulig. De tusenvis av menneskene som i vinter har valfartet til skiløypene vil også i snøfattige vintre få muligheten til dette. De som vil gå på beina, noe som normale vintre i liten grad muliggjør, kan gjøre det: Mesteparten av skogsbilveiene i Lillomarka blir jo ikke snølagt, og stiene er ofte flotte å gå på når det ikke er snø.

Styret i Kjelsås IL. Langrenn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse