Farlig, dårlig sikret fjell- side i Grefsenkollveien

Jeg viser til omtale av et mulig ras og ødelagt gjerde utover fjellskråningen ved Grefsensetra bussholdeplass. Det har ikke vært noe ras her, men det ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.09.2006 kl 12:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Jeg viser til omtale av et mulig ras og ødelagt gjerde utover fjellskråningen ved Grefsensetra bussholdeplass. Det har ikke vært noe ras her, men det var en utforkjøring med bil ved midnatt 31/3-06. Denne kvelden var det ikke glatt, men bilen hadde kommet gjennom gjerdet og hang utfor stupet. Politiet som kom til stedet uttalte, med rette, at føreren hadde hatt kjempeflaks som ikke hadde falt utover den ca. 50 meter høye fjellsiden.

Jeg kjenner ikke årsaken til denne utforkjøringen. På denne ene siden av Grefsenkollveien mellom nr. 20 og 28 er det stupbratt og med svært dårlig sikring for motorkjøretøy som kan miste kontrollen, og komme ut mot stupkanten. I tillegg har det altså nå i flere måneder vært et stort hull i gjerdet hvor fotgjengere (barn) har kunnet forville seg ut på stupkanten her. Veirekkverk har vært svært mangelfullt her i mange år og nå har det altså i tillegg vært et ødelagt gjerde her.

Jeg undres over at gjerdet som ble ødelagt har fått stå slik i mange måneder inntil lokalavisen bringer saken fram for Samferdselsetaten. Hvilke rutiner eksisterer for å varsle rette etat ved slike skader på veisikring? Hvilke rutiner følger politiet? Hvem har ansvar for å melde og reparere slike skader? Det er økende stor trafikk i Grefsenkollveien, også av busser. På vinterstid kan det være spesielt glatt her fordi det kan renne vann fra fjellsiden ovenfor ut i veien og fryse på. Jeg håper på snarlig utbedring av veisikringen av dette stupbratte området.

Ellen, Grefsenbeboer

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse