Fart i Sognsveien

I Nordre Aker Budstikke 14.9 tas det til orde for å senke fartsgrensen i nedre del av Sognsveien til 40, slik den er resten av veien. Og det er kanskj...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I Nordre Aker Budstikke 14.9 tas det til orde for å senke fartsgrensen i nedre del av Sognsveien til 40, slik den er resten av veien. Og det er kanskje fornuftig på dagtid, når det er mye trafikk og skolebarn ute. Resten av døgnet er forholdene i Sognsveien slik at en 40-grense ikke på rimelig vis kan begrunnes i trafikksikkerhetshensyn. For at folk skal overholde en regel kreves enten konstant overvåkning, eller at regelen synes nogenlunde fornuftig begrunnet. På denne bakgrunn synes hele Sognsveien ideell for døgndifferensiert fartsgrense, slik det allerede finnes enkelte steder i landet. Den kan skiltes "40" med underskilt "07-18". Da vil den alminnelige fartsgrense (50) gjelde om kvelden og natten, og motorførernes respekt for fartsreguleringen vil øke.

Trond

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse