Feil om private barnehager

Vi vil som utleier av leilighet til en av Tina Frivaags private barnehager få komme med vår erfaring og korreks til et oppslag i Aftenposten i februar...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.03.2009 kl 12:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Vi vil som utleier av leilighet til en av Tina Frivaags private barnehager få komme med vår erfaring og korreks til et oppslag i Aftenposten i februar vi oppfattet som særlig negativt og tendensiøst.

I barnehagen går åtte barn i alderen 1 – 3 år, de fleste barna bor enten i nærområdet eller i gata vår. Det er to "ufaglærte" ansatte og én faglig kvalifisert førskolelærer som er tilstede 27% av tiden.

Barna er i en trygg og hyggelig atmosfære, de får nødvendig omsorg, rommene er godt utstyrt med leker og lekeapparater, det er egne soverom og ikke, minst barna er ute i naturen hver dag. Til sammenlikning har vi hatt egne barn og barnebarn i både offentlig og privat barnehage, og har derved grunnlag for en vurdering.

For eksempel ble vårt barnebarn i nærmere to år daglig fulgt fra Grefsen til Carl Berner – en kommunalt drevet barnehage med flere hundre barn. Reisesituasjonen, avdelingenes størrelse og avstand mellom ute- og innerom (tre etager ned), ble en stressende situasjon for den lille to-treåringen. Det er viktig å huske at de minste barna har andre behov enn de større, dvs fra tre og oppover. Da er for eksempel pedagogikken en langt vesentligere del av det helhetlige tilbudet.

Når regjeringen har som mål full barnehagedekning, og det åpnes for privat barnehagedrift, og noen faktisk greier å skape et tilbud i folks nærmiljø, bør de gode resultatene berømmes. At eierne også tjener på ordningen, er en forutsetning for denne ordningens eksistens. Statens tilskuddsordning til de opprinnelige familiebarnehager var kanskje ikke ment for slik omfattende drift, men i så fall har ordningen vært mer vellykket enn forutsatt. Driften som er omtalt i Aftenposten er faktisk bedre nettopp fordi den er mer profesjonelt drevet.

Fram til i dag har ikke Oslo kommune klart å gi et offentlig barnehagetilbud til alle. De har imidlertid kommet langt i å gi et tilbud til nesten alle takket være de private tilbudene.

Når kommunen nå planlegger en gigantbarnehage innerst i Maridalen med busstransporter av barn, er det bedre enn de mange små tilbudene i nærmiljøene? Ut fra økonomisering, ressursbruk og et bærekraftig miljø må barnehager i nærmiljøene være langt å foretrekke enn store institusjoner med lang reisevei. Så lenge det offentlige ikke har et slikt tilbud, er det urimelig å ønske de små private barnehagene fjernet.

Borghild Volckmar

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse