Fire nye år i feil retning?

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Norge må bidra med å kutte sine utslipp nasjonalt, regionalt og kommunalt, og på det komm...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Norge må bidra med å kutte sine utslipp nasjonalt, regionalt og kommunalt, og på det kommunale planet kan Oslo spille en rolle. I hovedstaden er miljøutfordringene store. Veitrafikken øker og fører til økte utslipp og dårligere luftkvalitet. Vi kaster stadig mer, men har ingen steder å sortere søppelet. Trikken står i kø, og billettprisene er skyhøye. Heldigvis fins det gode løsninger på problemene. Det eneste som mangler er politisk handlekraft.

Etter valgresultatet å dømme vil Høyre og Frp få fire nye år med byrådsmakt i Oslo. De har ikke tatt miljøtrusselen på alvor de siste fire årene, og det er dessverre grunn til å frykte at de ikke vil skifte kurs. Høyre og Frp stemte mot målet om å kutte klimagassutslippene med 50% i forhold til 1990 nivå innen 2030, og det merkes også på politikken i Oslo. Utslippene fortsetter å øke. Privatbilen prioriteres fremfor kollektivtrafikk og søppelhaugene vokser.

For å få bukt med miljøproblemene i Oslo må det iverksettes dramatiske og konkrete tiltak. Byen trenger en kraftig opprustning av kollektivtrafikken. Prisene må bli lavere, fremkommeligheten må bli bedre, sentrum må bli bilfritt og det må anlegges flere kollektivgater. Resirkulering av plast og våtorganisk avfall må komme på plass innen fastsatt tid, henholdsvis 2009 og 2011. Det er helt nødvendig at alle oljefyrer erstattes med miljøvennlig oppvarming. I tillegg må det nedlegges strenge restriksjoner på biltrafikken, og sykkelen må slippes frem. På denne måten kan Oslo bli en mer miljøvennlig by.

For å løse klimaproblemet og for å oppfylle målet om 50% kutt, må noen tørre å ta grep. Ikke alle tiltak vilvære like populære, men på sikt vil det lønne seg å prioritere miljøet. Vi forventer å se handlig og resultater fra politikerne. Det er mulig å gjøre noe med klimaproblemet, ikke bare nasjonalt, men også lokalt. Grip sjansen!

Ingeborg Fossestøl og Ingrid Rønning Strand,

Fylkesstyret i Oslo Natur og Ungdom

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse