Fjern særskattene for uførhet og hjelpebehov

For tre år siden stemte nok mange på FrP fordi de er lei av høye skatter og avgifter. Men nå er Sylvi Listhaug (FrP), byråden for velferd og sosiale t...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.12.2006 kl 09:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
For tre år siden stemte nok mange på FrP fordi de er lei av høye skatter og avgifter. Men nå er Sylvi Listhaug (FrP), byråden for velferd og sosiale tjenester, blitt skatteinnkrever. Hun delegerer den praktiske innkrevinga til bydelsdirektørene, bl.a. i Ullern og Vestre Aker.

Byrådet foreslår at husstander som har årsinntekt på over 252 000 kr, og som på grunn av uførhet eller alder trenger både trygghetsalarm og hjelp fra hjemmetjenestene, skal betale høye særskatter i 2007:

Avgifta for å ha trygghetsalarmen blir 170 kr per måned, eller 2 040 kr i året.

For hjemmehjelp er særskatten 194 kr per time. Det er skyhøyt over hjemmehjelpernes lønn. I 2007 skal en time hjemmehjelp i uka koste 10 088 kr. Denne særskatten har et "tak", slik at ingen skal betale mer enn 17 460 kr i 2007.

Årsinntekt 252 000 kr betyr ikke at en husstand har det svært romslig i dagens Oslo. Om de har hjemmehjelp to timer i uka, vil særskattene for trygghetsalarm og hjemmetjenester utgjøre 19 500 kr i 2007.

Viss et av husstandens medlemmer på grunn av uførhet ikke kan reise kollektivt, men i stedet må bruke Transporttjenesten for funksjonshemmede, kommer det en særskatt til. Hver reise koster 30 kr, dvs. 20 kr mer enn det en enkeltreise koster for en alders- eller uførepensjonist som kan kjøpe flexikort og ta buss eller bane.

Slike særskatter er usosiale. De som har minst må betale mest. I bystyrets budsjettmøte foreslår RV derfor å fjerne særskattene på alder- og uførhet. Det er bedre at alle betaler skatt etter økonomisk evne. Også den rike overklassen i Oslo har råd til det.Erling Folkvord (RV)

Bystyremedlem

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse