Flere bakker i Grefsenkollen

Nordre Aker Budstikke er i utgangspunktet skeptisk til alle forslag om utvikling av områder i Marka, enten det er til boliger eller idrettsanlegg. Bev...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke er i utgangspunktet skeptisk til alle forslag om utvikling av områder i Marka, enten det er til boliger eller idrettsanlegg. Bevaring av Marka er en fanesak for oss. En sak som ikke bare er av vital betydning i vår bydel, men i hele regionen. Det finnes mange gode formål som hver for seg kan produsere gode argumenter for å spise litt av Marka. Her er det viktig å se helheten. Hvis ikke går det med marka som med strandsonen rundt Oslofjorden.

Akkurat nå handler det om Grefsenkollen Skisenter. Eieren, Johan Schønheyder, har i mange år jobbet for en utvidelse av anlegget. Han forteller at Skogvesenet i 1995 igangsatte en omfattende høring og planprosess som endte i et vedtak om at alpinanlegget skulle utvikles med flere heiser og nedfartstraseer - blant annet i kleiva. Men planene ble ikke gjennomført. Siden er nedfarten utvidet uten tillatelse fra Plan-og bygningsetaten. Nå ligger en formell søknad på bordet. Og Friluftsetaten spiller på lag med Grefsenkollen Skisenter. Friluftsetaten er i sitt forslag til flerbruksplanen positive til både en oppgradert nedfartstrasé fra enden av kleiva og ned mot parkeringsplassen, samt en forlengelse av heisen - helt til topps.

– Vi har gjort vårt vedtak på en helhetsvurdering, og opplever ikke at forslagene er i konflikt med friluftsliv eller biologisk mangfold. Derfor anser vi heller ikke ytterligere områdeanalyser som nødvendig, sier Jan Fredriksen i Friluftsetaten til vår avis.

Nordre Aker Budstikke forstår entusiasmen. Men i likhet med Egil Ihlen, leder i BU, ønsker vi oss en helhetlig områdeanalyse før vi applauderer. Det er ikke beroligende at eieren ikke helt forstår problemstillingene rundt "inngrep" i Marka. Den som har fulgt diskusjonene rundt Rødkleiva i Vestre Aker bydel vet hvordan idrettsinteresser og friluftslivsinteresser faktisk kan kollidere skikkelig, og at venner kan stå mot venner i spørsmål som gjelder bruk av Marka. Aktive Marka-entusiaster er gjerne også idrettsentusiaster. Uten at alle dermed ønsker større og bedre idrettsarenaer i Marka.

Vi ønsker en videre diskusjon om utbyging av Grefsenkollen Skisenter velkommen. Men forventer at skeptikernes argumenter også lyttes til. Her er faktisk viktige problemstillinger som må belyses.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse