Flere løsninger

Finansminister Kristin Halvorsen har lovet full barnehagedekning. Om hun ikke når målet sitt skal hun gå av. Oslo er den byen som sliter mest med å op...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.05.2007 kl 13:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Finansminister Kristin Halvorsen har lovet full barnehagedekning. Om hun ikke når målet sitt skal hun gå av. Oslo er den byen som sliter mest med å oppfylle målet. Og Bydel Nordre Aker er blant de bydelene det er vanskeligst å få frem nye barnehager. Vi tror ingen er uenige i behovet for flere barnehager. Men vi savner et bredere fokus på hvilke alternative løsninger som allerede finnes.

Barneparkene er etter vår mening et stemoderlig behandlet tilbud. Barneparkene er institusjoner i sine respektive nærområder. Forfatteren av denne lederen har selv hatt barn i to forskjellige parker. Løsningen krever tilstedeværelse av en av foreldrene deler av dagen. Men gir også rom for den voksne til studier, deltidsarbeid eller annen organisert virksomhet noen timer på dagen. Begge kan altså ikke jobbe fullt. Til gjengjeld får du en fabelaktig kontakt med barnet ditt, samtidig som barnet er i organisert lek sammen med andre barn under kyndig oppsyn fire timer om dagen.

- Ungene trives, og parkene er et flott alternativ til barnehagene, sier fornøyde foreldre i dagens utgave av Nordre Aker Budstikke.

Vi setter fokus på det triste faktum at en rekke barneparker over hele byen er lagt ned de siste årene. Mens politikerne står i kø for å snakke varmt om barnehager og sørger for stadig bedre tilskuddsordninger, er det svært stille rundt barneparkene. Faktisk har vi inntrykk av at mange ser på enhver barnepark som en potensiell utbyggingsplass for en ny barnehage. Logikken er enkel. Der det er barn noen timer om dagen er det mulig å utvide tilbudet slik at barna får heldagsplass. Vi synes denne utviklingen er trist. Vi har stor sans for argumentene til Marianne Skui, en av foreldrene som nå står opp og kjemper for at Damefallet, Kløverveien og Nordberg Barnepark må sikres videre eksistens.

Det er ikke mange år siden vi debatterte heftig hva som er best for barna våre, å være hjemme eller å gå i barnehage. Nå er det blitt en selvfølge at alle barn skal i barnehage, og at det er best for alle. Men vi vil slå et slag for valgfriheten. Fortsatt vil vi hevde at det har sin absolutte verdi å være hjemme med barna sine, og at et slikt valg avtvinger like stor respekt som å velge barnehage. Og at barneparkene representerer er en gyllen middelvei for både barn og forelde. Valgfrihet er et hyppig brukt honnørord i eldreomsorgen. Vi mener valgfrihet i forhold til pass av små barn er like viktig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse