Formueskatten: SV bommer

De siste dagene har SV brukt mye tid på å fortelle folk at 27 av landets 34 milliardærer blir nullskatteytere dersom formueskatten fjernes. For SV er ...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
De siste dagene har SV brukt mye tid på å fortelle folk at 27 av landets 34 milliardærer blir nullskatteytere dersom formueskatten fjernes. For SV er det viktigere å snakke om skatten til disse 27 personene, enn å diskutere skatt på arbeidsplasser i et bredere perspektiv.

Formueskatten har sitt utspring i skattelovens kapittel 4. Her fremgår det at formue ikke alltid er formue i skattemessig forstand, eller at gjeld alltid er gjeld. Problemstillingene er mange og selv innen min profesjon (revisjon) er vi av og til i tvil om hvordan formueskattegrunnlaget skal fastsettes. Vi har forskriftene til å hjelpe oss, men hva hjelper vel det når de er utformet av et embedsverk som aldri kommer i nærheten av de praktiske problemstillingene bestemmelsene medfører?

Det samme gjelder for politikerne. For Lysebakken i SV er formueskatten en ren inntektskilde for staten. That`s it. Ikke et ord om det skjemavelde skatten medfører. Glemt er den utgift den representerer for dem som får en regning i posten fra kemneren. Og glemt er det faktum at den straffer næringsdrivende hver gang de investerer i bygg, maskiner, utstyr og annet som gir folk en jobb å gå til. Lysebakken er utelukkende opptatt av statskassens ve og vel. Jeg er opptatt av Hansen og alle de andre som rammes av SVs skatteiver.

For Thon, Røkke og de 25 andre SV snakker om når de diskuterer formueskatt, er ikke skatten et problem. De har råd til å betale høye revisjonshonorarer og gjøre opp regningen fra kemneren. Det er verre for Hansen og andre næringsdrivende som har lagt sten på sten i arbeidet med å bygge opp levedyktige arbeidsplasser på sine hjemsted. Nye bakemaskiner for Hansen betyr mer i formueskatt. Ny brødbil betyr økt formueskatt. Betaler Hansen ned på bedriftens lån, medfører også det mer i formueskatt. Når kan vi få en debatt om rettferdigheten og fornuften i dette, fremfor å snakke om de 27 milliardærene SV har funnet frem til, og som på ingen måte er representativ i debatten om skatt på arbeidsplasser?

Iman Winkelman

Høyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse