Fortsatt 18 år for å stemme!

 

I dag er stemmerettsalderen ved alle valg 18 år. Det bør den fortsatt være. Når myndighetsalderen i Norge er 18 år, vil det være søkt å innføre ordnin...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.09.2008 kl 10:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I dag er stemmerettsalderen ved alle valg 18 år. Det bør den fortsatt være. Når myndighetsalderen i Norge er 18 år, vil det være søkt å innføre ordninger som fjerner bindingen mellom myndighetsalder og alderen for stemmerett og valgbarhet. Etter Høyres oppfatning bør stemmerett inngå som en del av de rettigheter og plikter som følger av myndighetsalderen.

Høyre er opptatt av hvordan vi kan få ungdom til å bli engasjert i politiske spørsmål. I Nordre Aker har Høyre flere dyktige og engasjerte ungdommer som deltar aktivt i utformingen av vår politikk og markerer seg i den offentlige debatten. 16- og 17-åringer har med andre ord gode muligheter for å få utløp for sitt politiske engasjement, uten at vi behøver å bryte den prinsipielt sett viktige bindingen mellom myndighetsalder og alderen for stemmerett.

Vi har ingen tro på at stemmerett for 16-åringer i seg selv vil øke det politiske engasjementet.

Det viktige er å fokusere på hvordan vi kan få ungdom til å bli engasjert i politikk og da er det innholdet i politikken, og ikke stemmerettsalder som er utslagsgivende. Det er pussig at partiene på venstresiden er så opptatt av å gi stemmerett til 16-åringer når de ikke engang er villige til å la dem få velge hvilken skole de vil gå på. Kanskje det hadde vært en idé å vise ungdom tillit i spørsmål som betyr mye i deres hverdag fremfor å bruke tid på valgreformer det kommer lite eller ingenting ut av?

Tom-Espen Møller

Nordre Aker Høyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse