ANNONSE
Annonse

Gaustadveien: Ført bak lyset?

Beboerne i Gaustadveien ønsker ikke massutkjøringen fra Vettkollen høydebasseng. Her er noen av beboerne i veien i høst. Arkivfoto

Nestlederen i Byutviklingskomiteen hevder at Høyres forslag om masseutkjøring fra Vettakollen høydebasseng via Nordbergveien er urealistisk og at part...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 17.12.2009 kl 14:40

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Nestlederen i Byutviklingskomiteen hevder at Høyres forslag om masseutkjøring fra Vettakollen høydebasseng via Nordbergveien er urealistisk og at partiet har ført beboere i Gaustadveien bak lyset (NAB 03.12.09). Hun legger særlig vekt på fagmyndighetenes vurdering av trafikksikkerhet, kostnader og faren for forsinkelser når hun avviser bruk av Nordbergveien.

Fagmyndighetenes og Byrådets forslag om masseutkjøring via Gaustadveien og Sognsvannsveien er basert på et notat fra Samferdselsetaten og Oslo Politi datert 31.01.07. I dette notatet hevdet faginstansene bl.a.: "Det er Nordbergveien som vil ha de største sikkerhetsproblemene. Veien er så smal at to lastebiler kan ikke møtes"… "Gaustadveien er bredere, forholdsvis rett, har gode siktforhold og det er ikke bebyggelse nær inn til veien".

Disse opplysningene er ikke korrekte. Veibredden er gjennomgående mellom 5,6 m og 5,9 m på begge veiene. Langs Gaustadveien ligger 8 blokker med 200 leiligheter – alle innenfor en avstand på 6–40 m fra veien. Ytterligere 62 leiligheter vil bli bygget innenfor denne sonen i Gaustadveien 23 i 2010/2011. Langs Nordbergveien ligger om lag 60 hytter og 20 leiligheter innenfor en avstand på 40 m fra veien. Solvang hagekoloni er vinterstengt.

Samferdselsetaten og Oslo Politi bekymret seg for sikkerheten for myke trafikanter til og fra en butikk i Solvang hagekoloni, avd. 4. Men denne butikken har ikke vært i drift på flere år. Like lite troverdig er fagmyndighetene når de beskriver krysset Songsveien/Nordbergveien og krysset Gaustadveien/Sognsvannsveien. Notatet opplyste at det ligger 3 barnehager ved traseen (Gaustadveien/ Sognsvannsveien) og barna hentes og leveres med bil. Samferdselsetaten/Oslo Politi skriver "Vi anser at sikkerheten er godt ivaretatt siden dette alltid vil skje med en voksen til stede." Av de 4 barnehagene på denne veistrekningen har to barnehager så liten parkeringsplass at selv med dagens trafikk er sikkerheten alt annet enn "godt ivaretatt".

"I tillegg må en også være oppmerksom på at hele Nordbergveien er en skolevei". Nordbergveien er ikke en nødvendig skolevei. Våre morgenobservasjoner viser at skolebarna går den korteste veien, dvs. Sognsveien. Notatet omtaler ikke Gaustadveien som skolevei selv om den brukes av langt flere barn. Skolebarn krysser Gaustadveien/Sognsvannsveien på fire steder.

Trafikkbelastningene må fordeles. Alternativet med å kjøre tomme lastebiler inn Nordbergveien må kunne gjøres uten store ekstrakostnader og forsinkelser. Det kan bygges et provisorisk eller permanent fortau fra Sognsveien til John Brandts vei (150 m). Det vil berøre 6–7 hytter og innebære meget små inngrep i parsellene – samt flytting av 3–5 lyktestolper. Veistrekningen fra parkeringsplassen til Gaustadveien (250 m) kan gjøres enveiskjørt i anleggsperioden.

Vann- og avløpsetaten (VAV) har presentert to tall for hva nødvendig oppgradering av Nordbergveien ville koste. I 2007 ble kostnaden angitt til 5 mill kr. Et nytt notat datert 10.11.09 – for øvrig påskrevet "Unntatt offentlighet" – er prisen kalkulert til 18–20 mill kr. Tallene spriker og forbauser: Tunge kjøretøyene har i mange tiår kjørt Nordbergveien for å komme til Hafslund trafostasjon og Sogn driftssentral, Oslo Park og Idrett.

Utsagnet "Gaustadveien er ført bak lyset" insinuerer at politiske motstandere driver velgerforførelse og at beboere i Gaustadveien er uopplyste borgere som lett lar seg forføre. Komitémedlemmer fra Høyre, Venstre og Framskrittspartiet har i denne saken tatt høringene på alvor, foretatt befaring og endt med en konklusjon mht. anleggstrasé som går mot forslaget fra eget Byråd. Det er slik en tufter et sundt og levende lokaldemokrati. Følgende spørsmål rettes til Tone Tellevik Dahl: Ser du ingen grunn til kritisk gjennomgang og kvalitetssikring av underlagsmaterialet fra ovennevnte fagetater? Hva er urealistisk i overstående forslag til bruk av Nordbergveien?

Egil Frøyland

Styreleder i Gaustadveien borettslag

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse