Kommentar: Gi 16-åringer stemmerett

Nordre Aker Venstres Dag Gaute Gaasemyr mener det er på høy tid at 16-åringer får stemmerett ved alle valg i Norge. Her er ungdomsrådet i Nordre Aker avbildet i forbindelse med ungdommens BU-møte i fjor. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA/PRIVAT

– Personlig tror jeg at det er mange 16-åringer som er engasjert i et politisk parti og som brenner inne med saker de ønsker å jobbe for, skriver Dag Gaute Gaasemyr i Nordre Aker Venstre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.12.2015 kl 15:09

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

I Dagsavisen 30. september gikk barneombud Anne Lindboe ut og foreslo at stemmeretten ved valg bør senkes til 16 år. Det er mange gode grunner for dette forslaget. Som 16-åring er du ferdig med grunnskolen, du kan ta arbeid, og stifte familie. I tillegg kan du bli straffet for kriminelle handlinger.

Som om dette ikke var nok kan du allerede som 16-åring i flere år ha vært medlem av en politisk ungdomsorganisasjon. Hvorfor skulle du ikke da kunne avgi stemme ved valg, og stille til valg for en plass i kommunestyre eller fylkesting når du er gammel nok til å gjøre ovennevnte ting, og derfor burde kunne gi uttrykk for din mening om aktuelle politiske saker. Venstre vil derfor gi 16-åringer stemmerett ved både nasjonale og lokale valg, og mulighet til å stille til valg.

Opplysningsnivået hos en 16-åring er minst like høyt som hos en 25-åring anno 1915

Ett argument som har gått igjen ved spørsmålet om stemmerettsutvidelser opp gjennom historien er at opplysningsnivået hos borgerne er for lavt. Da allmenn stemmerett for menn og kvinner ble innført i 1913, var stemmerettsalderen 25 år. Obligatorisk skolegang var 7 år, og så lenge gikk de fleste på skole.

LES OGSÅ: Nordre Aker Budstikke spurte alle lokalpartiene før valget om hva de mener om stemmerett for 16-åringer. Se hva de svarte her

I dag har en 16-åring gått 10 år på skole, og de fleste har tilegnet seg mye kunnskap om verden rundt seg gjennom internett, ulike fjernsynskanaler og sosiale medier. Slik vil jeg argumentere for at opplysningsnivået hos en 16-åring er minst like høyt som hos en 25-åring anno 1915, sett under ett.

Personlig tror jeg at det er mange 16-åringer som er engasjert i et politisk parti og som brenner inne med saker de ønsker å jobbe for. Hvorfor de ikke skal få muligheten til å avgi stemme og kunne stille til valg, er for meg en gåte.

Østerrike har i dag stemmerett for 16-åringer ved alle valg. Norge bør ikke være dårligere enn dette

I tillegg vil du da ha flere år igjen fram til du er ferdig med videregående skole, og på den tiden kan du ha nok av tid til å gjøre en lokalpolitisk innsats for hjemstedet ditt. I motsetning til om du hadde vært 18, og militærtjeneste eller studier på et fremmed sted står rett rundt hjørnet.

LES OGSÅ: Skulker skolen for å få tid til politikk

For at demokratiet her til lands skal fungere best mulig, er forutsetningen at alle grupper i samfunnet så langt som mulig er representert i politiske styringsorganer. En gjenganger i samfunnsdebatten er at både eldre og unge er underrepresentert i både Storting og kommunestyrer rundt omkring i det ganske land. Redusert stemmerettsalder kan rette på noe av dette problemet. Blant annet har Østerrike i dag stemmerett for 16-åringer ved alle valg. Norge bør ikke være dårligere enn dette.

Hvis 16-åringer får mulighet til å påvirke samfunnet gjennom å avgi stemme ved valg, og stille som kandidater til politiske verv, tror jeg vi vil få et mer levende lokaldemokrati og mer politisk engasjert ungdom.

LES OGSÅ: Neil på Nordberg: Noen voksne tar oss ikke seriøst

Det snakkes i dag ofte om at ungdom er for lite opptatt av politikk. Men at valgdeltakelsen i prøveprosjektene med stemmerett for 16-åringer ved årets kommune- og fylkestingsvalg ligger like under landsgjennomsnittet kan tyde på det motsatte. Derfor bør stemmerettsalderen ved både stortings- og lokalvalg settes ned til 16 år.

Dag Gaute Gaasemyr
Nordre Aker Venstre

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse