Gi bydelens 16-åringer stemmerett!

 

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa har tidligere i år uttalt at hun ønsket å åpne for kommunale forsøk med stemmerett for 16-åringer ved neste ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.08.2008 kl 10:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa har tidligere i år uttalt at hun ønsket å åpne for kommunale forsøk med stemmerett for 16-åringer ved neste kommune- og fylkestingsvalg. Det er svært positivt at det nå vil bli åpnet for forsøk, og bydel Nordre Aker må snarest melde sin interesse for å bli en forsøksbydel.

Å gi 16-åringer stemmerett handler om å utvikle vårt demokrati. Det handler om å ta ungdom på alvor, og erkjenne at de har erfaringer, kunnskap og kreativitet som er viktige for de politiske valg som skal gjøres. Svært mange 16-åringer er interesserte i samfunnsutviklingen gjennom organisasjoner og engasjement, og viser at de tar ansvar for demokratiet. De er selvstendige og aktive brukere av en rekke tjenester og plikter – de kan øvelseskjøre med bil, ta førerkort for moped og lett motorsykkel, dømmes til fengselsstraff, velge utdanning uten foreldres samtykke, søke lån i statens lånekasse for utdanning, og melde seg ut eller inn av frivillige organisasjoner og trossamfunn, etablere familie med barn, og de må betale skatt.

Stemmerett hviler på prinsippet om at de som berøres av politiske vedtak, har rett til å påvirke beslutningene. Artikkel 12 i Barnekonvensjonen gir alle under 18 år rett til å bli hørt og si sin mening. Å prøve ut stemmerett for 16-åringer på kommune- og bydelsnivå er en måte å erkjenne den retten. En prøveordning med stemmerett for 16 åringer har lenge vært anbefalt bl.a. av Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og av Barneombudet. Unge vet hva det er som er viktig for deres generasjon. Derfor må de inkluderes i demokratiet slik at de blir premissleverandører, og ikke passive tilskuere til en stadig større eldregenerasjon. Stemmerett ved kommune- og bydelsvalg vil gi ungdom økt politisk bevissthet.

Østerrike og fem delstater i Tyskland har allerede innført stemmerett for 16-åringer med meget positive resultater. Det viser seg at 16-åringene deltar mer aktivt enn tradisjonelle førstegangsvelgere. I Danmark, Sverige, Storbritannia og Sveits diskuteres spørsmålet om innføring av stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. Det er viktig at vårt demokrati styrkes ved at nye grupper av borgere får adgang til å stemme. Å la 16- og 17-åringene i Oslo, i første omgang som en prøveordning, få stemme ved neste bydelsvalg, vil kunne bidra med viktig erfaringer for å utvikle vårt demokrati.

Historisk sett har stemmerettsalderen i Norge vært senket fire ganger siden 1920, og senest i 1978 da 18-åringer fikk stemmerett. Tiden er inne for å senke stemmerettsalderen ytterligere. Venstre ønsker at bydel Nordre Aker søker staten om å få delta i en forsøksordning med å gi 16-åringer i vår bydel stemmerett ved neste kommune- og bydelsvalg under kommunevalget i 2011.

Per E. Braseth-Ellingsen

Gruppeleder Nordre Aker Venstre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse