Gi gründere bedre vilkår

Venstre-leder Trine Skei Grande besøkte Nordre Aker og forskningsparken for å snakke med gründere tidligere i sommer. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD (ARKIVFOTO)

MENINGER: Bedre vilkår for gründere er en av Venstres kjernesaker når det gjelder næringspolitikk.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.08.2017 kl 10:17

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Den siste tiden har det vært stort fokus på hva Norge skal leve av etter oljen. En ting som er sikkert er at næringslivet her til lands trenger flere bein å stå på når oljeinntektene våre etter all sannsynlighet vil bli vesentlig redusert i løpet av noen tiår. Til det trengs det flere nye bedrifter, som igjen kan skape nye arbeidsplasser.

Spørsmålet er hvordan disse nye arbeidsplassene skapes på best mulig måte. For et parti som setter nyskapning, maktspredning og privat initiativ i høysetet, er svaret å gi best mulig vilkår for små og mellomstore bedrifter. Bedre vilkår for gründere er en av Venstres kjernesaker når det gjelder næringspolitikk. Venstres har tradisjonelt sett vært småbedriftenes parti, og vi kan også foran dette valget garantere at vi vil være den beste støtten for gründere, og for eiere av små og mellomstore bedrifter.

Venstre ønsker at Norge skal være ledende i Europa når det gjelder innovasjon. Pr. i dag er Norges innovasjonsevne under middels i europeisk sammenheng. Norge har et stort potensiale blant annet innenfor IKT, havbruk, miljøteknologi og turisme. På sikt kan disse næringene erstatte mye av inntektstapet fra redusert petroleumsvirksomhet.

De siste par årene har det vært mye snakk om det grønne skiftet. Et nyskapende og miljøvennlig næringsliv vil være avgjørende for at Norge skal kunne ta skrittet over til en grønnere og mindre oljeavhengig økonomi. Venstre vil derfor innføre miljøFUNN, etter mønster av SkatteFUNN, der investering i og utvikling av miljøteknologi vil gi skattefradrag for bedriftene.

For mange gründere er det stor personlig risiko å starte opp en ny bedrift for å gi seg selv og noen andre et levebrød. Derfor trengs det noen gulrøtter som gjør det mer attraktivt å sette av nok tid og ikke minst penger til at bedriften skal kunne klare seg.

Vanskelig økonomi kjennetegner mange nye virksomheter. Derfor trengs det å gjøres noe med de økonomiske virkemidlene for nystartede bedrifter. Ett virkemiddel her kan være å fjerne arbeidsgiveravgiften de tre første årene for nye bedrifter med færre enn 5 ansatte, noe Venstre ønsker. Samtidig er det viktig å forenkle skjema og rapporteringskrav for mindre næringsdrivende, slik at de får mer tid og ressurser til å utvikle bedriftene sine. Venstre ønsker også å legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i offentlige anbudskonkurranser, noe som kan gi bedriftene økte inntekter og samtidig presentere bedre løsninger for offentlig sektor.

Et mangfoldig næringsliv med mange små og mellomstore bedrifter framfor et næringsliv dominert av noen få, sterke aktører vil gi mer maktspredning og konkurranse i næringslivet. Slik kan Norge få flere bedrifter som kan hevde seg internasjonalt. Derfor er det viktig å gi gründere best mulige vilkår for å kunne skape de bedriftene og arbeidsplassene Norge trenger for framtida.

Se bildet større

Gaute Gaasemyr.

Gaute Gaasemyr

Lokalpolitiker for Venstre,
Nordre Aker

Delta i debatten? Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

LES OGSÅ: Trine Skei Grande på gründerbesøk i Nordre Aker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse