Grav først – spør siden

nn Flexbo, kommunens bosettingsprosjekt for "bostedsløse", i Kapellveien 75, har helt siden de fem småhusene inne i skogen ved siden av kompostplassen...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2008 kl 11:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
nn Flexbo, kommunens bosettingsprosjekt for "bostedsløse", i Kapellveien 75, har helt siden de fem småhusene inne i skogen ved siden av kompostplassen ble oppdaget, skapt et stort engasjement blant beboerne på Grefsen/Kjelsås, men også hos politikere. Formålet er godt, derimot tyder saksgangen og fremdriften i prosjektet på rot og forvirring. Først ble husene satt opp, fordi prosjektleder bydel St. Hanshaugen ved Sven Bue Berger, etterlevd "den som intet sier, samtykker"-ordtaket. Nemlig at hvis ikke Plan- og bygningsetaten hadde innvendinger til prosjektet i løpet av tre uker etter at midlertidig søknad var sendt inn, så var alt greit.

nn Men det var det ikke, sa Plan- og bygningsetaten. Likevel godkjente de prosjektet i etterkant. Deretter trakk etaten tilbake godkjennelsen, grunnet saksbehandlingsfeil. I tillegg har Plan- og bygningsetaten overfor byrådet sagt at Bydel Nordre Aker må få uttale seg i saken. Og der står saken i dag – det trodde i alle fall avisen, beboere og lokalpolitikere.

nn Flexbo er også satt opp på agendaen i kveldens bydelsutvalgsmøte. Men forrige helg ble det oppdaget at det er gravd en 100 meter lang vei inn til husene, fra Kapellveien. Er det Bue Berger som har dratt et nytt "ordspill" opp av skuffen; "Grav først – spør etterpå", eller "Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse"? Avisen venter fortsatt på tilbakemelding fra både Bue Berger og Plan- og bygningsetaten. Og kanskje får "Den som roper i Flexbo-skogen svar"? Nordre Aker budstikke forstår godt at beboere og andre blir opprørte og forvirret av fremdriften i prosjektet. Så langt har i hvert fall ikke håndteringen av kommunens Flexbo-prosjekt på Grefsen/Kjelsås gått foran som et godt eksempel på etterlevelse av gjeldende lover og regler.

Så langt har ikke hånd- teringen av Flexbo-prosjektet gått foran som et godt eksempel på etterlevelse av gjeldende lover og regler

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse