Grefsen Stasjonsby, et boområde for framtiden?

25. oktober vedtok et flertall i Bystyret å sende saken om utbygging av Grefsen Stasjonsby tilbake til Byrådet for at de skulle komme tilbake med en b...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.12.2006 kl 09:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
25. oktober vedtok et flertall i Bystyret å sende saken om utbygging av Grefsen Stasjonsby tilbake til Byrådet for at de skulle komme tilbake med en bedre løsning for trafikkavviklingen til området. Nå håper vi det blir mulig å få en helt ny gjennomgang av konsekvensene ved den foreslåtte utbyggingen.

Nordre Aker bydel har hatt sine klare innvendinger hele veien og Arbeiderpartiet i bydelen ber nå om å få saken tilbake til ny vurdering.

1500 beboere på Grefsen og omegn har påpekt mangler i beslutningsgrunnlaget fra utbygger sin side. Byutviklingskomiteen utsatte derfor saken to ganger før den ble lagt fram for bystyret. Dette viser med all tydelighet at her er mange spørsmål ubesvart.

Nå som saken er tilbakesendt til byrådet, er det på sin plass at de ikke bare ser på trafikkløsningen, men også sørger for at nødvendige konsekvensutredninger gjennomføres både når det gjelder forhold til trafikk, støy, forurensing og skoleutbygging. Intensjonen med en konsekvensutredning er at politikere som tar beslutninger skal ha et godt verktøy for å utføre oppdraget med å gjennomføre en helhetlig byplanlegging i et samfunnsperspektiv. Utbyggere må ikke få legge premissene.

Med Storo-senteret, Storo-lokket samt ny utvikling i Nydalen nærmer vi oss en utbygging på 200.000 m2. Når man ser på omfanget av bebyggelsen i høyden og hva dette innebærer av antall nye personer som skal bevege seg inn og ut i et allerede sprengt område, kjenner vi behovet for hjelp til å finne de riktige løsningene.

Vi aksepterer at Storo er pekt ut som et område som er egnet for fortetting, men vi aksepterer ikke at dette gjøres uten at vi kan være sikre på framtidige konsekvenser for området som helhet.

For de som bor på nordsiden av Ring 3 i Nordre Aker bydel og i nærliggende områder, vil denne utbyggingen få uanede konsekvenser. I tillegg til trafikksituasjonen gjelder dette også i forhold til rekylstøy, press på tjenestetilbud og stengsel av utsikt.

Vi tror det finnes en grense for hvor høy konsentrasjon av mennesker man kan presse inn, også i et kollektivknutepunkt som Storo, og fortsatt få en miljøgevinst. Vi er overbevist om at selv om vi bygger på en T-banestasjon vil mange likevel velge bil fremfor en kollektivutløsning. Vi tror derfor at Grefsen Stasjonsby er et altfor stort prosjekt i et allerede presset område.

Vi mener fortsatt at utbyggers utredninger er mangelfulle og feilaktige. Oppføring av høyhus på 14 etasjer hører ikke hjemme her. En høydereduksjon er et krav fra befolkningen i bydelen, et krav vi som ombudsmenn støtter fullt ut.

Støyskjermene må også reduseres slik at vi ikke får en bastant vegg mot byen. Vi vil se en løsning med variasjon av byggehøyder slik at siktlinjer opprettholdes og den bastante muren mot sporområdet unngås. Dersom Grefsen Stasjonsby skal bli et nytt byggeområde til glede for byen i 100 år, må vi tenke langsiktig byutvikling, ikke kortsiktig profitt.

Pål Botilsrud

Leder for Arbeiderpartiet i Nordre Aker bydel

Ivar Christiansen

Leder i Grefsen Arbeiderpartilag og bystyrerepresentant

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse