Grefsen Stasjonsby skal være et boområde for framtida

25. oktober vedtok et flertall i Bystyret å sende saken om utbygging av Grefsen Stasjonsby tilbake til Byrådet for at de skulle komme tilbake med et m...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
25. oktober vedtok et flertall i Bystyret å sende saken om utbygging av Grefsen Stasjonsby tilbake til Byrådet for at de skulle komme tilbake med et mer moderat utbyggingsforslag.

Utnyttelsen må tilpasses omgivelsene. Derfor er det nødvendig, før en utbygging starter, å vite hvilke konsekvenser det blir for området når det gjelder blant annet trafikk, støym forurensing, skoleutbygging og utnyttelse av Grefsen stasjon. Sistnevnte ønskes benyttet til kulturformål/servering.

Med Storo-senteret og Storo-lokket samt ny utvikling i Nydalen nærmer det seg en utbygging på 200 000 kvadratmeter. Når man ser på omfanget av bebyggelsen i høyden og hva dette innebæerr av antall nye personer som skal bevege seg inn og ut i et allerede sprengt område, kjenner vi behovet for en helhetsvurdering.

Vi aksepterer at Storo er pekt ut som et området som er egnet for fortetting, men vi aksepterer ikke at dette gjøres uten at vi kan være sikre på framtidige konsekvenser for området.

For de som bor på nordsiden av Ring 3 i bydel Nordre Aker og i nærliggende områder, vil denne utbyggingen få konsekvenser vi ikke har fått svar på. I tillgegg til trafikkøkning, frykter vi rektylstøym press på tjenestetilbud og estetisk virkning av "muren" som bygningsmassen vil representere mellom Ring 3 og den nye bebyggelsen. For de som på sørsiden av bebyggelsen, har vi mottatt bekymring for hva dette vil bety for deres boområder.

Grefsen Arbeiderpartilag mener det finnes en grense for hvor høy konsentrasjon av mennesker som kan presse inn, også i et kollektivknutepunkt som Storo, og fortsatt få en miljøgevinst. Selv om det bygges på en T-banestasjon vil mange beboere ha bil og øke trafikken betydelig. Vi mener derfor at Grefsen Stasjonsby nå er et altfor stort prosjekt i et allerede presset område. Grefsen Arbeiderpartilag mener fortsatt at utbyggers utredninger er mangelfulle. Oppføring av høyhus på 14 etasjer hører ikke hjemme her. En høydereduksjon i forhold til planene, er et krav fra befolkningen i bydelen, et krav vi støtter fullt ut.

Dersom Grefsen Stasjonsby skal bli et nytt byggeområde til glede for byen i minst 100 år, må vi tenke langsiktig byutvikling, ikke kortsiktig profitt.

Uttalelse fra Grafsen Arbeiderpartilags årsmøte 27.02.07

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse