Helsepolitikk

I dag er det Staten som har ansvaret for sykehusene, mens kommunene har ansvaret for sykehjemmene. Som pasient har man altså to forvaltningsnivåer å f...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.02.2008 kl 11:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I dag er det Staten som har ansvaret for sykehusene, mens kommunene har ansvaret for sykehjemmene. Som pasient har man altså to forvaltningsnivåer å forholde seg til når man skrives ut fra et sykehus og over til et sykehjem. Vi både leser om og hører triste eksempler på at pasienter fra denne pasientgruppen får en behandling som bør være utenfor det etisk akseptable for norsk helsevesen. At denne gruppen pasienter stort sett er eldre mennesker er også vesentlig i denne sammenhengen. Hvor har det blitt av den verdigheten lovgiver (Stortinget) har gitt pasienter gjennom pasientrettighetsloven? Bydelspolitikere i Oslo har ikke direkte myndighet til umiddelbart å gjøre noe med uverdige forhold for pasienter på sykehjem i bydelen. Bystyret er en parallell til stortinget og byrådet er en parallell til regjeringen. Bystyret har tidligere vedtatt at ansvaret for sykehjemmene skal sentraliseres til en sykehjemsetat underlagt Oslo kommune og byråden.

Arbeiderpartiet ønsker å fremme lokaldemokratiet slik at bydelspolitikerne direkte kan stå til ansvar for kritikkverdige forhold i bydelen. Det virker for meg naturlig at bydelene gis ansvaret for sykehjemmene på lik linje med at kommunene har dette ansvaret i resten av landet. De eldre har rett til en verdig alderdom og når denne rettigheten uteblir har Oslo kommune et stort problem som det må gripes fatt i. Innenfor helse og sosial sektoren kan ikke økonomiske verdier komme foran menneskelige verdier. Politiske krangler og ansvarsfraskrivelse fører ingen vei for pasienten.

Knut Braaten

Arbeiderpartiet

Medlem av helse- og sosialkomiteen

Bydel Nordre Aker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse