ANNONSE
Annonse

Oslo-budsjettet:

«Høyre kutter i bydel Nordre Aker»

Finansbyråd Robert Steen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

DEBATT: – For å være ærlig ble jeg sittende å måpe da jeg leste Høyres alternative budsjett for Oslo, skriver finansbyråd Robert Steen (Ap).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.12.2017 kl 18:58

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Desember er budsjettid og da synliggjør de politiske partiene sin politikk og sine prioriteringer. Store politiske forskjeller gir tydeligere politiske alternativer. Der det rødgrønne byrådet satser i Nordre Aker og andre bydeler, så kutter Høyre. Høyre har for eksempel vært opptatt av tiltak for å håndtere utfordringer byene har i møte med tilreisende bostedsløse, men kutter så mye i budsjettene at det er vanskelig å se hvordan de skulle klare dette. Her er noen flere eksempler på forskjellen mellom vår politikk og den politikken Høyre legger opp til i sitt alternative Oslo-budsjett.

Mer velferd vs. kutt til bydeler og etater - hjemmetjenester

Mye av velferden i Oslo skapes i bydelene og i kommunens etater. Høyre vil kutte over 350 millioner i Oslos etater og bydeler i 2018 sammenlignet med vårt budsjett. For bydel Nordre Aker er dette kuttet på 20 mill. kroner. Dette kuttet ville hatt store konsekvenser for bydelenes evne til å levere tjenester til sine innbyggere. Det ser ut til at Høyre gjennom å kutte særlig ønsker å ramme bydelenes evne til å levere hjemmetjenester den eldste delen av befolkningen.

Flere barnehager, skoler og omsorgsboliger vs. kutt i investeringer

Oslo er fortsatt en by i vekst. Barn trenger nye barnehager og skoler, mens mange eldre vil trenge en omsorgsbolig. Oslo Høyre fjerner i sitt budsjettforslag alle kjøp av tomter til skoler, barnehager, omsorgsboliger og andre bygg kommunen trenger. Høyre vil bygge, men tomtene har de altså ikke råd til å kjøpe. Her er det lett å konkludere: ingen tomt, ingen skole, ingen barnehager, ingen omsorgsbolig.

Ryddige parker vs. mer søppel og mindre innsats

Oslos parker og fellesområder blir brukt mer enn noensinne, og det er flott. Samtidig fører mer bruk til mer søppel. Derfor har vi sørget for at det i flere av parkene våre ryddes oftere slik at de kan brukes enda mer av byens befolkning. I stedet for å satse på en renere by kutter Høyre 34 mill. kroner Bymiljøetatens budsjett. Med dette kuttet blir det ingen renere by.

Hvorfor?

For å være ærlig ble jeg sittende å måpe da jeg leste Høyres alternative budsjett for Oslo. Man kan undre seg hvorfor Høyre foreslår slike dramatiske kutt, som de vet vil ramme Nordre Aker og andre bydelers tjenester. Svaret er enkelt. I Oslo har vi innført en moderat eiendomsskatt for å legge det finansielle grunnlaget for det tilbudet byens befolkning fortjener. Høyres alternative budsjett er en desperat kamp mot denne delen av fellesskapsbidraget – og resultatet er et budsjettforslag som både er uansvarlig og ugjennomførbart. I tillegg foreslår Høyre å beholde eiendomsskatten på næringsbygg i Oslo slik at budsjettforslaget deres ender opp både uansvarlig og med eiendomsskatt! I sin iver etter å fjerne eiendomsskatten, ender Høyre opp med å vise hvorfor den er nødvendig.

Robert Steen (Ap)
Finansbyråd

LES HØYRES SVAR: «Arbeiderpartiets skremselspropaganda»

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse