ANNONSE
Annonse

Oslo-budsjettet 2018:

«Høyre mener bydel Nordre Aker har for mye penger»

Finansbyråd Robert Steen (Ap). Foto: OSLO KOMMUNE / STURLASON

DEBATT: Er det slik at Høyres politikere i Bydel Nordre Aker mener de har 20 millioner kroner for mye i 2018? sprø finansbyråd Robert Steen (Ap).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 20.12.2017 kl 13:21

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dette er et innlegg i debatten som startet med finansbyråd Robert Steens innlegg «Høyre kutter i bydel Nordre Aker», og Høyres James Stove Lorentzens tilsvar «Arbeiderpartiets skremselspropaganda».

Det er veldig bra at Høyres James Stove Lorenzen svarer på hvordan deres alternative budsjett med kutt i bydelene, stans i bygging av skoler og sykehjem, samt mindre renhold i byens parker er å forstå. Det gir oss politikere mulighet til å gå litt mer i dybden rundt temaer som er viktige for folks hverdag. La meg ta tak i de temaene Stove Lorenzen tar opp i sitt innlegg;

Tomtekjøp - det er et faktum at Høyre har tatt ut alle penger til kjøp av tomter i sitt alternative budsjett. Det er bra at vi alle er enige om at ved å la være å kjøpe nye tomter vil vi heller ikke få nye barnehager, skoler eller sykehjem i en voksende by som Oslo. Jeg merker meg at Høyre etter min påpekning av dette praktiske problemet har utviklet et argument om at byrådet først bør «skrive ferdig en handleliste før vi løper til tomteeierne». Dette er nok det desidert dyreste forslaget Høyre har kommet med i denne bystyreperioden og en praksis som meg bekjent ville vært en «nyskapning» i offentlig forvaltning.

Det er 3 årsaker til at dette ikke er et spesielt gjennomtenkt forslag.
1) Skulle Oslo kommune i stor stil forhåndsannonsert hvilke konkrete tomter vi er interessert i til vår sosiale infrastruktur så vil dette drive prisene på disse aktuelle tomtene i været.
2) Å kjøpe fast eiendom i Oslo uten å ha en finansiering er en krevende øvelse - dette vet alle som har kjøpt eiendom.
3) Uansett hvilken prosess Høyre skulle foreslå å legge til grunn for kommunens tomtekjøp så må pengene inn i budsjettet. Det er nok fortsatt slik: ingen penger - ingen tomter - ingen skoler, barnehager eller sykehjem.

Bydelsøkonomi - nå er Oslo budsjettet vedtatt i bystyret. Det er et faktum at dersom Høyres alternative budsjett hadde blitt vedtatt så måtte bydelene i Oslo klart seg med 270 millioner mindre i 2018 (330 millioner inkludert avsatte midler på bydelssektoren) med den effekt det ville ha på tjenestetilbudet. Bydel Nordre Aker måtte klare seg med 20 millioner kroner mindre i 2018. Det viktige blir da å svare på spørsmålet om hvordan bydelen da ville innrettet sine tjenester? Er det slik at Høyres politikere i Bydel Nordre Aker mener de har 20 millioner kroner for mye i 2018?

LES OGSÅ: Bydelsbudsjettet vedtatt i Nordre Aker: Politikerne flyttet ikke på én eneste krone

Effektivisering - som styrende politikere skal vi alltid søke modernisering og effektivisering av offentlig sektor. Byrådet har derfor foreslått å investere i digital teknologi og organisasjonsutvikling i kommunen i 2018 og 2019. Dette arbeidet skal gi effektivitetsgevinster i 2020 og 2021. Alle som har drevet omstillingsledelse i store, komplekse organisasjoner vet at man først må investere i det nye før man kan høste effekten. Høyre har i sitt alternative budsjett tatt ut alle investeringer til sentral digital utvikling, personvern og datasikkerhet samt organisasjonsutvikling. Samtidig flytter de våre forventede effekter av disse investeringene fra 2020 til 2018. Når forutsetningene for effektiviseringen tas bort er jeg redd det som står igjen kun er et brått kutt i økonomien til både bydelene og etatene.

Og avslutningsvis er vi inne i en litt morsom historieutvikling når det gjelder eiendomsskatten. I to år nå har vi hørt Høyres Oslo politikere si at eiendomsskatten skal fjernes umiddelbart etter at de kommer tilbake i posisjon. Ved fremleggelsen av sitt alternative budsjett i år var historien at eiendomsskatten til Høyre kun skulle gjelde for ett år. Stove Lorenzten sier nå at den skal trappes ned over 2 år, og i en debatt jeg var i med Høyres finanspolitiske talsmann Øystein Sundelin i Vårt Oslo torsdag 14. desember så var historien at eiendomsskatten skulle avskaffes over noen år. Dette er spennende historieskrivning som ser ut til å være i stadig utvikling. Og vi husker alle hvordan Høyre for noen få år siden gikk fra å ha være motstandere av eiendomsskatt i Bergen for så å gjeninnføre den. Det er fortsatt en stund til valget i 2019 i Oslo, og den som lever får se.

Robert Steen (Ap)

Finansbyråd


Les Høyres tilsvar: «Byråden gjentar seg selv, blir ikke riktigere av den grunn»

LES OGSÅ: Raymond Johansen gjør endringer i byrådet: Én slutter, to bytter jobb

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse