Hvorfor flytte Teknisk museum fra Kjelsås?

Flytting av Teknisk museum til Bjørvika er et tema som engasjerer mange. Museet har som kjent et meget høyt besøkstall. Jeg vet ikke helt hvordan begr...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Flytting av Teknisk museum til Bjørvika er et tema som engasjerer mange. Museet har som kjent et meget høyt besøkstall. Jeg vet ikke helt hvordan begrepet "kulturelite" oppfattes av folk flest. Men, hva gjelder besøkende på Teknisk museum er dette et langt bredere publikum enn det jeg forbinder med kulturelite. Det er en fryd å se hele familier i helgene komme strømmende til, store og små, gamle og med ulike interesser. Museet står for kulturformidling som kan erfares på mange nivåer og som gir ulike erfaringer alt etter forhåndskunnskap og alder.

Hvorfor skal et museum ligge midt blant andre museer i sentrum? Hvem er det som besøker mange museer på en og samme dag? Skal museet flytte for å høyne en slags status? Og trenger det å høyne noe som helst så populært som det er?

I helgene vet jeg at familier gjerne kombinerer turen til Kjelsås enten med en markatur eller om sommeren bading på Frysja. De siste par tiår har Oslo vært preget av omorganiseringer internt i institusjoner eller flytting geografisk, fusjoneringer, og spesielt ser det ut som dette gjelder institusjoner som fungerer godt. Det er en omorganiseringsiver som bærer preg av omorganisering for omorganiseringens skyld. Kanskje det ennå er noe å tenke over i denne saken?

En museumsentusiast

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse