ANNONSE
Annonse

Hvorfor trives du i ditt nabolag?

Nordre Aker Budstikke, her ved redaktør Karl Andreas Kjelstrup, vil vite hvorfor du trives i Nordre Aker.

Hva gjør at du trives der du bor? Er det avstanden mellom husene, at naboen er grei, eller nærhet til noe du liker, som en kafé, naturen eller nærskolen? Fortell oss hvorfor du trives i ditt nabolag!

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.04.2017 kl 11:28

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Nordre Aker består av en rekke lokalsamfunn. I én bydel har vi massevis av delbydeler som både har likhetstrekk og som er totalt forskjellige.

Nå vil vi høre din historie! Kontakt oss på tips@nab.no!

By og bygd

Det bor 50.000 mennesker i Nordre Aker.

Noen bor «på bygda», ja vi har faktisk flere bygder i denne bydelen i Oslo. I Maridalen, på Sørbråten og Movann, og Solemskogen, finnes små bygdemiljøer midt i skogen.

Vi har tradisjonsrike og ærverdige bomiljøer med tydelige særtrekk, med Ullevål Hageby som et av de fremste eksemplene. Men også på Tåsen og Sogn er hagebyidentiteten sterk.

På Grefsen og Kjelsås er de svært patriotiske for eget lokalmiljø, og det er til og med sterke meninger om hvor grensene går mellom nettopp Grefsen og Kjelsås.

Litt det samme finner vi på Nordberg og Korsvoll. Grønne hager og rolige villaveier. Men her bor man også i blokk. På Kringsjå står de monumentale studenblokkene, som har Sognsvann og Nordmarka som nærmeste nabo.

Og sånn kan vi fortsette. Med Tåsen, Bakkehaugen, Disen og Lofthus. For ikke å snakke om Nydalen og Storo, som transformeres i rekordfart.

På Frysja vil snart en helt ny bydel, med mange tusen mennesker, vokse fram de nærmeste årene. Samtidig stiger stadig boligprisene, og det blir dyrere å bosette seg i Nordre Aker.

På toppen av Oslo

Men hvorfor vil vi bo her, i Nordre Aker? Hvorfor trives du i ditt nabolag?

For Nordre Aker er en bydel mange trives i. Det er bydelen med slagordet «på toppen av Oslo», bydelen det er godt å bo i. Brukerundersøkelser innen en rekke tjenester viser det. Arbeidsledigheten i Nordre Aker er blant den laveste i hele Oslo.

Det er ikke sånn at vi bare bor her. Vi lever livene våre her. Og vi vil alle leve gode liv, vil vi ikke?

Derfor blir motstanden så stor når ytre påvirkning truer det vi trives med. Det tydeligste eksempelet akkurat nå er nedre Grefsen, som er vedtatt å bli et transformasjonsområde i kommuneplanen. Det kan bli greit å rive eksisterende bebyggelse og erstatte det med bygg som rommer flere mennesker.

Vil det bli like godt å bo der da? Og vil de som trives og har hjemmene sine der bare flytte over i en fireroms når villaen eller tomannsboligen bare finnes i familiealbumet? Det kan hende. Men er slett ikke sikkert.

Send oss din historie

I forbindelse med at kommuneplanen revideres, kartlegger Plan- og bygningsetaten fortettingspotensialet i en radius på 500-700 meter rundt 124 stasjoner. Det omfatter omtrent alle t-bane- og trikkestopp i Nordre Aker. Det kan endre bydelens karakter.

Det er liten tvil om at Oslo vil forandre seg voldsomt de kommende årene. Det skal bygges flere boliger. Det skal skapes nye bomiljøer (ta Frysja-utbyggingen som eksempel), men mange nabolag vil også gjennomgå endringer.

Derfor vil vi gjerne vite hva som gjør at du trives der du bor – enten det er på Blindern, på Sørbråten, på Berg, Øvre Sogn, nedre Grefsen – eller et annet sted i Nordre Aker.

Hvilke kvaliteter setter du pris på i nabolaget ditt?

Vi vil at du skal fortelle oss det. Slik at vi kan viderefortelle historiene om alle nabolagene i Nordre Aker, og hvorfor det er godt å bo der. Slik at de som skal bestemme hva som skjer med byen – og bydelen – kan se hva som er viktig for å skape et godt nabolag. Et godt sted å bo.

Send oss en mail, med din historie, bilder, eller annet som forteller om hvorfor du trives i ditt nabolag, til tips@nab.no, legg inn en kommentar under eller på våre Facebook-sider.

LES OGSÅ: Høringsutkastet til revidert kommuneplan er sendt ut. Her presenteres seks nye utviklingsområder i Oslo. Blant dem et småhusområde i Oslo

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse