Ikke feil å være kommuneansatt!

Da er det skuffende at Nordre Aker Fagforening velger en debattform basert på oppdiktede påstander. FrP har ikke fremmet planer om at alle sykehjem sk...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.03.2007 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Da er det skuffende at Nordre Aker Fagforening velger en debattform basert på oppdiktede påstander. FrP har ikke fremmet planer om at alle sykehjem skal privatiseres, og at kommunale tjenester er en uting slik foreningen fremstiller det i Budstikka 8. mars.

Jeg tar det som tegn på at valgkampen kanskje har begynt, og vil derfor rekapitulere saken: Resultatene fra en evaluering av sykehjemmene i Oslo ble fremlagt i et BU-møte tidligere i år. Dette omtalte på følgende måte i Budstikka 17. januar:

"Samtidig er det mange positive ting som skjer i Nordre Aker. En nylig avholdt brukerundersøkelse av sykehjemmene i Oslo viser at våre fire hjem kom meget bra ut av kartleggingen. 83% av brukerne og 85% av de pårørende er fornøyde eller svært fornøyde med tjenestene som sykehjemmene våre gir."

For å få til en ytterligere forbedring (spesielt fra to av hjemmene) ba Bydelsadministrasjonen sykehjemmene om å legge frem forbedringsplaner.

Da saken kom opp i siste BU-møte tok jeg opp tre ting:Jeg spurte om handlingsplanene var blitt innlevert og om de så bra utNoe av det statistiske materialet i rapporten var uklart, og jeg ba om en forklaringJeg leste opp et av de byomfattende hovedfunn i rapporten som sa: "Beboere ved sykehjem som har privat drift er gjennomgående langt mer fornøyde enn beboere i kommunalt drevne sykehjem".

Fremskrittspartiet mener det primære er at sykehjemmene blir drevet kvalitativt godt og effektivt. Evaluering og konkurranse mellom hjemmene bidrar etter vårt syn til at vi får de beste resultatene. Sykehjem bør få vite resultatet både når de gjør det bra og når de henger etter. Dette vil fungere som en spore til å forbedre tjenestene som pasientene får. Å drive sykehjem skal ikke være et sysselsetningstiltak, men føles som en positiv innsats for de som trenger det, nemlig pasientene. Det tror vi også de som jobber i sykehjemmene er enige i uavhengig av hvilken fagforening de er organisert i.

Tor Løken

FrPs gruppeleder i Nordre Aker Bydelsutvalg

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse