Ikke så farlig med de gamle?

I den siste tiden har Nordre Aker Budstikke skrevet mye om helsesituasjonen for eldre mennesker. Blant annet har avisen viderebragt bydelsoverlege Geo...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2008 kl 12:14

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I den siste tiden har Nordre Aker Budstikke skrevet mye om helsesituasjonen for eldre mennesker. Blant annet har avisen viderebragt bydelsoverlege Georg Semcesens betraktninger om Ullevål Sykehus' utskrivningspraksis av eldre, en praksis bydelsoverlegen anser som meget kritikkverdig. Problemstillingen havnet etterhvert i Stortingets spørretime etter Venstres Odd Einar Dørums påtrykk, og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) har lovet forbedringer.

Bydelsoverlege Semcesen har også uttrykt bekymring for eldrepsykiatrien i bydelen. Det er et økende antall bekymringsmeldinger om eldre mennesker i nød, eldre mennesker med behov for psykiatrisk behandling.

Lege og styreleder ved Grefsenhjemmet, Magne Roland, kan bekrefte Semcesens bekymring for eldrepsykiatrien. Av mangel på tilfredsstillende tilbud, mener han sykehjemmene nærmest fungerer som oppbevaringsplasser for eldre psykiatriske pasienter. Pasienter som ofte kan være utagerende, fysisk sterke, og skape vanskelige situasjoner for de andre pasientene. Situasjoner som også kan være problematiske for de ansatte på de somatiske sykehjemmene, som ofte ikke har spesialkompetansen til nettopp å takle slike pasienter. I tillegg er Rolands erfaring at mange «yngre eldre» med alvorlige kroniske lidelser, også blir plassert på sykehjem av mangel på andre tilbud, sammen med andre pasienter med gjennomsnittsalder på 90 år. Roland mener løsningen kan være å spesialisere byens sykehjem, slik at det i kommunen kan bli et verdig og tilfredsstillende tilbud til alle de forskjellige menneskene som blir plassert på sykehjemmene.

Jo mer Nordre Aker Budstikke skriver om de eldres helsesituasjon, jo mer kan man få inntrykk av at «det er ikke så farlig med de eldre». Enten det er at de blir kastet ut av sykehusene før de er ferdig utredet, at de blir plassert på sykehjem når de egentlig burde vært et helt annet sted og fått tilfredsstillende behandling, eller at det ikke er så farlig med de andre somatiske (fysiske lidelser) sykehjems-pasient-beboerne som i sitt bomiljø må forholde seg til utagerende, tunge psykisk syke mennesker. Men slike «inntrykk» gjør at det i hvert fall ikke er noen som helst grunn for Nordre Aker Budstikke til å slutte å skrive om de eldres helsesituasjon - tvert i mot. Avisen er enig med Roland. Spesialiser sykehjemmene, hvis det kan være med på å gi de eldre den tilfredsstillende behandling de har krav på, uansett diagnose og uansett alder.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse