Ikke ta fra oss barnehallen!

I 2012 får vi helt ny Kjelsåshall. For alle oss som har barn på Kjelsås Håndball, er dette svært gode nyheter. Samtidig er realiteten at utbyggingen a...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I 2012 får vi helt ny Kjelsåshall. For alle oss som har barn på Kjelsås Håndball, er dette svært gode nyheter. Samtidig er realiteten at utbyggingen av Kjelsås Skole faktisk gir alle barn i nærmiljøet dårligere tilbud enn i dag. Gymsalen på skolen blir nemlig borte, uten at det bygges et nytt alternativ. Vi i håndballstyret har funnet en løsning som innebærer at man for 5 millioner kroner kan få en ny barnehall i forlengelsen av den nye Kjelsåshallen.

Det er naturligvis en meget god nyhet at det nå skal bygges en ny Kjelsåshall. Isolert sett vil vi få langt bedre treningsforhold enn hva som er tilfellet i dag, i alle fall for alle de tradisjonelle "hall?idrettene".

Ulempen for barn og ungdom på Kjelsås, er at vi samtidig reelt sett mister en mulighet til innetrening, ettersom gymsalen på Kjelsås Skole dessverre blir omdefinert til "annen bruk". Vi får altså en erstatning som er bedre enn hallen er i dag, men som samtidig fører til et mer begrenset tilbud til mange grupper som ønsker mulighet til innetrening gjennom året og som benytter gymsalen på Kjelsås Skole.

Da planene til Kjelsåshallen i sin tid ble laget, var de svært ambisiøse. Den nye hallen var en del av totalombyggingen av Kjelsås Skole, med en kostnadsramme på over 700 millioner kroner. I tillegg til den nye hallen var det også definert en oppvarmingshall, som i ulike dokumenter fra kommunen er beskrevet som en bygning på over 800 kvadratmeter, med garderober og tribuneplasser. Ikke overraskende bestemte etter hvert de kommunale myndighetene seg for at planene var litt vel ambisiøse, og kuttet derfor bort deler av prosjektet. Enden på visa ble at også hele 'oppvarmingshallen' (som er et noe misvisende navn) ble strøket fra arkitekttegningene.

Kjelsås Idrettslag har aldri uttrykt noe ønske om en slik stor oppvarmingshall. Behovet har derimot vært å forlenge hallen (i nordøstlig retning), slik at man får en liten ekstrahall - som først og fremst skal brukes av barn og unge og som derfor heller bør kalles en barnehall. Den trenger ikke å være større enn 200?250 kvadratmeter. Styreleder i Oslo Idrettshaller (eid av Oslo Idrettskrets og seks særforbund), Rolf Nyhus, understreker hvor feil kommunen har regnet, når han kan opplyse at små idrettshaller, på 200 kvadratmeter, uten garderober, ikke koster mer enn 15.000 kroner kvadratmeteren.

Mens kommunen har operert med en kostnad på 25.000 kroner pr. kvadratmeter for sin 800 kvadratmeter store hall, og en totalkostnad på over 35 millioner kroner, har Kjelsås Håndball hentet inn ekspertråd som viser at man kan lage en funksjonell barnehall for ca 5 millioner kroner. Dette er mildt sagt en dråpe i havet for et prosjekt på over 400 millioner kroner, en dråpe i havet som er svært viktig for de fysiske aktivitetene på en av Norges største barneskoler, og til et av hovedstadens største idrettslag!

Spesielt trist blir det dersom beslutningen om å kutte kostnader, er basert på at man skulle bygge en "oppvarmingshall" som er langt større og mer forseggjort enn den barnehallen skolen, idrettslaget og bydelen virkelig trenger.

I utgangspunktet er det lagt opp til et sambruk mellom den nye idrettsbarnehagen, skolen, SFO og idrett. Til tross for at den nye hallen har gode løsninger når det gjelder oppdeling, vil det bli både trangt og altfor mye støy når den brukes samtidig av barnehagebarn og skoleelever fra seks til tolv år.

Bydelens miljø-, plan og samferdselskomité støtter planene om en egen barnehall, og understreker at "Bydel Nordre Aker hevder at Kjelsås IL for lengst har gjort seg fortjent til en mer tidsmessig ramme rundt sine mange idretter, enn hva de har måttet leve med over lang tid." Komiteen ber også Oslo kommune om å finne finansieringsløsning som sikrer barnehallen og tribuneanlegget.

Utgangspunktet for oss i Kjelsås Håndball er at de fleste ansvarlige politikere er opptatt av at det skal legges til rette for mer fysisk aktivitet blant barn og unge. Når så alt kommer til alt, og det endelig skal bygges ny hall for noen av idrettene, ender det med at idrettslaget - og andre brukere av dagens gymsal, ikke lenger har plass til de aktivitetene de driver i dag. Oslo Kommune velger altså, for den nette sum av ca 5 millioner kroner og med en unnskyldning om at en "oppvarmingshall" vil forsinke hele utbyggingen betydelig, å gi alle barna i bydelen et dårligere tilbud enn de har i dag. Og "oppvarmingshallen" er altså en svært nødvendig barnehall!

Kjelsås Idrettslag har både arkitekter og entreprenører blant sine 2800 medlemmer. Disse har bistått både med ideer og kostnadsanalyser for en barnehall til bruk for all?idrett og innetrening for barn og unge. Løsningen er enkelt gjennomførbar, og beskrevet i Nordre Aker Budstikke: http://nordreakerbudstikke. no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091029/NYHETER/239910377. Her kan man også lese at forsinkelsene vil bli helt utbetydelige: ? Våre eksperter kan ikke se at dette bør forsinke prosessen i det hele tatt, så sant pengebevilgningen kommer før man henter inn anbud vinteren/våren 2010. Dette dreier seg om en enkel modul, nesten uavhengig av resten av skoleprosjektet.

5 millioner kroner for en ny barnehall er meget vel anvendte penger for at våre barn og ungdommer får beholde dagens aktivitetsnivå når det gjelder innetrening Kjelsås Skole gymsal blir borte - den må erstattes av en ny barnehall !

Styret i Kjelsås IL Håndballgruppe

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse