Ja til nasjonalt eldreombud

FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

DEBATT: – Vi hører stadig historier i media om uverdige bo- og levekår ved sykehjem, stoppeklokkeomsorg og eldre par som ikke får bo sammen på sykehjem. Derfor trengs et nytt organ i form av nasjonalt eldreombud for at eldre mennesker skal kunne få ivaretatt sine rettigheter, skriver Dag Gaute Gaasemyr.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

I Dagsavisen 17. februar går Frps eldrepolitiske talsmann Bård Hoksrud ut og nevner behovet for et nasjonalt eldreombud i Norge. Stortingsrepresentant for SV Karin Andersen følger opp med samme forslag i Dagsavisen 22. februar. Det er flere grunner til at et landsomfattende ombud for ivaretakelse av eldre menneskers rettigheter bør innføres.

Se bildet større

Dag Gaute Gaasemyr.

I dag har mange eldre problemer med å orientere seg i den teknologiske utviklingen. Åshild Ulstrup tar opp dette problemet i et innlegg i Aftenposten 17. februar, og har et godt poeng når hun mener at den teknologiske utviklingen kan gå vel raskt for mange eldre. Når stadig mer informasjon går via internett, også offentlige tjenester, så er det viktig at det finnes alternativer for folk som synes denne utviklingen blir for komplisert for de. Informasjon må også kunne sendes via brevpost. Samtidig må opplæringen innen digitale verktøy bli bedre for eldre mennesker.

LES OGSÅ: Generasjonsmøte på Tåsen: Rønningen-elever med dataopplæring for seniorene

I dag har kun Pensjonistpartiet programfestet nasjonalt eldreombud. SVs, Krfs og Frps forslag til partiprogram inneholder også forslag om dette. Siden det har vært sterkt fokus på forholdene ved sykehjem, eldre som sliter med å henge med i den teknologiske utviklingen osv. de siste årene, er det naturlig at flere partier vurderer å få nasjonalt eldreombud på sitt program. Venstre bør også gjøre det.

Norge var tidlig ute med nasjonale ombud rettet mot enkeltmennesket, først med sivilombudsmannen fra 1962, barneombudet fra 1981, og likestillings- og diskrimineringsombudet fra 2006. Nå må fokuset rettes mot en stadig voksende gruppe mennesker i landet, nemlig de eldre.

Tanken om landsomfattende eldreombud er ikke ny. Allerede i 1999 tok Arthur Arntzen og Ole D. Mjøs i Verdikommisjonen opp tanken om et nasjonalt eldreombud, uten å få gjennomslag for dette. I takt med det økende antall eldre fra i dag av og i årene framover, er det på høy tid å etablere et slikt ombud. Hensikten med nasjonale ombud er blant annet å kunne ivareta interessene til personer som vanskelig kan gjøre det selv, eller som opplever urimelig behandling fra myndighetenes side. I mange tilfeller vil disse kriteriene være overførbare på eldre menneskers situasjon her til lands.

LES OGSÅ: Hvorfor bryr vi oss ikke mer om hvordan de gamle har det?

Manglende ivaretakelse av eldres rettigheter i stat og kommune vil kunne få et korrektiv gjennom et statlig ombud som kan fungere som en klageinstans, og be kommuner rette på etablert praksis innenfor eldreomsorg som er i strid med gjeldende lov- og regelverk, og som ikke tilfredsstiller eldre menneskers behov.

Vi hører stadig historier i media om uverdige bo- og levekår ved sykehjem, stoppeklokkeomsorg og eldre par som ikke får bo sammen på sykehjem, for å nevne noen eksempler. Derfor trengs et nytt organ i form av nasjonalt eldreombud for at eldre mennesker skal kunne få ivaretatt sine rettigheter og levekår, Og gi de en bedre mulighet til selv å engasjere seg i saker som angår de, og kunne delta i samfunnet på egne premisser.

Dag Gaute Gaasemyr Venstre-medlem og skribent

LES OGSÅ: Hva tenker vi om alderdommen? – Jeg har ikke noe imot å bli 50, men 70 gruer jeg meg til

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse