ANNONSE
Annonse

KOMMENTAR:

– Jeg kjenner ikke igjen mitt gamle parti

– Blir det ikke mye syting for noen skarve bompengekroner? For en stortingsrepresentant med årslønn oppunder millionen, er det sikkert til å leve med å betale 15-20 000 kroner i bompenger i året.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.06.2016 kl 09:18

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Nordre Aker-beboer Tom-Espen Møller hadde nylig kommentar i Nordre Aker Budstikke, om Oslopakke 3, Tidenes bompengeran - les hele kommentaren her. Like etter svarte stortingsrepresentant Kristin Vinje (H) - den kan du lese her.

I en kommentar i Nordre Aker Budstikke fremstiller stortingsrepresentant Kristin Vinje fra Høyre Oslopakke 3 som en seier for innbyggerne i Oslo og for fornuften i politikken.

Jeg er enig i at Oslopakke 3 inneholder vei- og kollektivprosjekter som er viktige for videreutviklingen av Osloregionen. Problemet er hvordan byens infrastruktur finansieres. I min tidligere kommentar, Oslopakke 3 – tidenes bompengeran, pekte jeg på at bilister som er avhengig av bil for daglig transport nå må være forberedt på årlige bompengeutgifter i titusenkronersklassen.

Kristin Vinje omtaler kun bompengesatsene som er vedtatt for den eksisterende bomringen i Oslo. Hun «glemmer» å nevne at den reviderte avtalen for Oslopakke 3 inneholder minimum to bomringer.

Vi har allerede i dag ekstra bommer på grensen mellom Oslo og Bærum. I henhold til den nye avtalen skal det også opprettes nye bommer på bygrensen sør og øst for Oslo. Det eneste vi vet med sikkerhet om bomring to, er at bompengesatsene blir høyere enn de 16 kronene som gjelder i dag.

Følgende sitat fra den nye Oslopakke 3-avtalen viser at det i prinsippet ikke er satt noe absolutt tak for hvor høye bompengesatsene kan bli. Det eneste som er sikkert er at Oslo-bilistene skal melkes for minimum 25 milliarder kroner:

«I denne avtalen er det lagt til grunn at suppleringssnittene og endrede satser i Bærumssnittet, sammen med endringer i trafikkbetalingssystemet i Oslo skal innbringe minimum 25 milliarder 2016-kroner i avtaleperioden fram til 2036.»

SAKEN FORSETTER UNDER BILDET

Vi vet allerede at Oslo-byrådet planlegger nye bomstasjoner innenfor dagens bomring. Hva som til slutt blir prisen for å kjøre bil fra Akershus til Oslo, kan vi bare gjette oss til.

For en dieselbil i rushtiden kan vi nok fort havne over 100 kr.

Næringslivet slipper selvsagt heller ikke unna. Busser og lastebiler betaler i dag tredobbel sats i bomringen, og det ser det ut til at de skal gjøre fremover også.

Med andre ord vil det i fremtiden koste opp mot 300 kroner å kjøre en lastebil inn til Oslo. Noen næringsdrivende vil nok kunne velte økte transportkostnader over på sine kunder, mens for andre vil deres konkurransekraft bli svekket på grunn av skyhøye transportkostnader.

Men blir det ikke mye syting for noen skarve bompengekroner? Skal vi ikke være like rause som Kristin Vinje som vi sier at «vi må gi og ta»? For en stortings-representant med lønn oppunder en million i året er det sikkert til å leve med å betale 15-20 000 kroner i bompenger i året.

For alenemoren på Bekkelaget, omtalt i media 9. juni, blir regnestykket radikalt annerledes. For å rekke levering av barn og heltidsjobb er hun helt avhengig av bil. Med de nye bompengesatsene blir transportkostnadene så tyngende at det ikke lenger lønner seg for henne å jobbe heltid.

Norge er i en økonomisk situasjon som krever omstilling. Flere må regne med å skifte jobb, og for mange vil det kunne innebære lengre arbeidsreiser. I en slik situasjon synes altså Oslo og Akershus Høyre at det er en seier for fornuften i politikken å pålegge innbyggerne en mobilitetsskatt på 25 milliarder kroner de neste 20 årene. Samtidig er oljepengebruken rekordhøy.

Det har aldri vært brukt så mye penger over offentlige budsjetter som under dagens Høyre-ledede regjering. Høyres medisin er likevel ikke å fullfinansiere investeringer i viktig infrastruktur. Det er mye enklere å skrive ut nye skatter enn å gjøre smertefulle prioriteringer i budsjettene.

Jeg kjenner ikke igjen mitt gamle parti.

Tom-Espen Møller, Brekke, Oslo

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse