Kan bommen forsvare pengesluket?

Bommen mellom Frennings vei og Årrundveien ble satt opp i en tid da trafikksituasjonen i området var en helt annen, skriver Per Trygve Berg. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Jeg har med interesse lest avisens omtale av bussbommen mellom Frennings vei og Årrundveien (ved Mons Søviks Plass) og vil gjerne benytte oppfordringe...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.10.2008 kl 09:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Jeg har med interesse lest avisens omtale av bussbommen mellom Frennings vei og Årrundveien (ved Mons Søviks Plass) og vil gjerne benytte oppfordringen om å si min mening om bommen og hærverket på den.

Som beboer i nabolaget til bommen, har jeg jo registrert at bommen har vært brutt opp, brukket, kjørt i stykker, m.m. utallige ganger gjennom årene. Hærverket på – og dermed uskiftningene av – denne bommen må ha kostet meget store summer!!? Og et spørsmål som jeg ofte har stilt meg, er hvorvidt denne bommens tilstedeværelse kan forsvare dette pengesluket?

Bommen ble satt opp i en tid da Trondheimsveien var uten buss-/drosje-fil og smalere enn nå. Trafikken over Mons Søviks plass var derfor stor da mange valgte denne ruten framfor å bli stående i kø på Trondheimsveien fra Bjerke til Mailundveien. Og de mange arbeidsplassene som var hos Tandberg Radiofabrikk ovenfor Frysja, bidro til ytterligere trafikk-kaos.

I dag er situasjonen en annen; Trondheimsveien har fått separat buss-/drosje-fil, det er blitt bedre flyt gjennom Sinsen- og Storo-krysset etter at veien ble lagt i to plan begge steder. Hyppige buss-ruter avlaster dessuten trafikken over Mons Søviks plass og T-banen over Sinsen og Storo har nok også lettet biltrafikken øst / vest. Og skolebarna til Årvoll har vel langs turveien over nedover jordene fra Mons Søviks plass en tryggere skolevei enn de fleste skolebarn i Oslo!?

Dessuten; hvordan kan det forsvares at et stort antall beboere på vestsiden av bommen skal ha postadresse og "henteadresse" på Årvoll med den følge at de, når bommen er stengt – må reise via Sinsenkrysset for å komme til sitt postkontor!? Og tilsvarende for de som søker korteste vei til kirke, skole eller butikksenter – det har de på Årvoll og Tonsenhagen!

Hærverket og den hyppige ramponeringen av bommen, kan selvfølgelig ikke forsvares – det er en form for selvtekt og pøbelvelde som overhodet ikke kan forsvares!

Men det er grunnlag for å stille spørsmål om bommens "berettigelse" – kanskje tiden er inne til å høre hva et større antall av beboerne i området mener. I dag utgjør busstrafikken langs Frennings vei e.m.m. den største trafikkfaren for med en tidspresset ruteplan og tilsynelatende i trygg forvissning om at de stort sett er alene om å trafikkere langs Frennings vei, så tenderer de til skarpe svinger og en hastighet som ofte skaper kritiske situasjoner.

Kanskje er det lurt å etablere en "prøveperiode" uten bom, men heller med hyppige fartskontroller i Frennings vei/Årrundveien. Jeg vil ikke se bort ifra at man da ville kunne oppleve tryggere trafikkforhold, mindre frustrasjon og dessuten; pøbelen ville ikke lenger ha noe å ramponere…..

Alternativt kunne man muligens startet med å åpne bommen utenom rushtiden og i helgene?

Per Trygve Berg

Lofthus

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse