Karakterer fra 5.klasse

I Oslo Høyre pågår det en debatt om Osloskolen skal ha karakterer fra 5.klasse. Oslo Unge Høyre støtter forslaget og håper det tas med i Kommuneprogra...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I Oslo Høyre pågår det en debatt om Osloskolen skal ha karakterer fra 5.klasse. Oslo Unge Høyre støtter forslaget og håper det tas med i Kommuneprogrammet for 2007-2011. For oss er det noen åpenbare grunner som gjør at vi støtter forslaget. Både deres foreldre og elevene selv er interessert i å få vite hvor de står faglig også i 5.klasse. Det er stor forskjell på å få tilbakemeldinger som "bra", "flott" og "fint" og karakterer. Slik kan man bekrefte hvor eleven står faglig, og finne ut av hvordan man skal ta et steg oppover, enten det er å hjelpe eleven opp fra 3 til 4, eller fra 5 til 6.

Selvfølgelig er det ikke meningen at elevene skal sammenlignes, eller at karakterene skal slås opp i gangen på skolen, det viktigste er at hver enkelt elev får tilbakemeldinger man kan jobbe ut i fra. Derfor er ikke karakterer alene nok, så det kan ikke bli en hvilepute for lærerne. Samarbeidet og dialogen med hver enkelt elev om hans/hennes utfordringer må fremdeles stå i sentrum. Osloskolen skal, med Høyre i byråd, ikke la barn falle utenfor, uansett nivå.

Øystein Sundelin

Leder Oslo Unge Høyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse