Karakterer fra 5.klasse

I Oslo Høyre pågår det en debatt om Osloskolen skal ha karakterer fra 5.klasse. Oslo Unge Høyre støtter forslaget og håper det tas med i Kommuneprogra...

Tekst:

Publisert:

I Oslo Høyre pågår det en debatt om Osloskolen skal ha karakterer fra 5.klasse. Oslo Unge Høyre støtter forslaget og håper det tas med i Kommuneprogrammet for 2007-2011. For oss er det noen åpenbare grunner som gjør at vi støtter forslaget. Både deres foreldre og elevene selv er interessert i å få vite hvor de står faglig også i 5.klasse. Det er stor forskjell på å få tilbakemeldinger som "bra", "flott" og "fint" og karakterer. Slik kan man bekrefte hvor eleven står faglig, og finne ut av hvordan man skal ta et steg oppover, enten det er å hjelpe eleven opp fra 3 til 4, eller fra 5 til 6.

Selvfølgelig er det ikke meningen at elevene skal sammenlignes, eller at karakterene skal slås opp i gangen på skolen, det viktigste er at hver enkelt elev får tilbakemeldinger man kan jobbe ut i fra. Derfor er ikke karakterer alene nok, så det kan ikke bli en hvilepute for lærerne. Samarbeidet og dialogen med hver enkelt elev om hans/hennes utfordringer må fremdeles stå i sentrum. Osloskolen skal, med Høyre i byråd, ikke la barn falle utenfor, uansett nivå.

Øystein Sundelin

Leder Oslo Unge Høyre

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!