Kirken, staten og Oslo

Oslo, ikke minst Groruddalen, har et mangfold av tros- og livssynssamfunn. SV uttalte på sitt landsmøte at den norske ordningen med statskirke "aktivt...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo, ikke minst Groruddalen, har et mangfold av tros- og livssynssamfunn. SV uttalte på sitt landsmøte at den norske ordningen med statskirke "aktivt diskriminerer andre livssyn". Et flertall i bystyret tilrådde i januar fullstendig skille mellom stat og kirke. Men vil dette sikre mangfoldet i Oslo?

Bystyreflertallet som vedtok å anbefale et skille, pekte på at tilskuddet til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn medfører store utgifter for Oslo kommune. Man foreslo derfor en statlig grunnfinansiering pr. medlem. Utover dette "er det opp til Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunn å fastsette ordninger for egne inntekter", heter det i vedtaket.

Det er ingen selvfølge at noe trossamfunn vil få støtte fra staten om statskirken faller bort. Bystyreflertallet uttaler selv at "statens oppgaver er å ivareta fellesskapets og enkeltindividenes interesser uavhengig av [...] religiøst ståsted". En statlig støtteordning kan bli ustabil og avhengig av skiftende stortingsflertall, og vi har ingen garanti for at den ikke vil falle helt bort.

En modell med ren finansiering pr. hode vil særlig gå utover de mindre trossamfunnene, som vi vet det fins mange av i Oslo, og som er en viktig del av det flerkulturelle mangfoldet. Alle religioner er sterke bærere av kultur, tradisjoner og identitet. Mye av dette er av ikke-materiell art, men likevel avhengig av stabil organisering og økonomi for å bli videreført og fornyet.

Gunnar Stålsett har sagt at et folk kan leve godt med det som intellektuelt blir oppfattet som utdaterte ordninger, dersom de fungerer godt i praksis. Nettopp biskop Stålsett viste at den folkekirken vår statskirke er i dag har en samlende funksjon som overstiger religiøse skillelinjer. Statskirken er ikke til hinder for mangfoldet og det flerkulturelle Oslo. Snarere er den en avgjørende bærer av kulturarven, og en garanti for økonomiske rammevilkår som styrker mangfoldet i Oslo og i hele landet.

Ingrid Elise Wergeland

Sokneprest i Oslo domprosti og BU-kandidat i Nordre Aker

Lars Rottem Krangnes

Medlem Senterpartiets kirke- og kulturpolitiske utvalg og bystyrekandidat for Sp

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse