Kjære velger

Lav valgdeltakelse kan være en av årsakene til at dagens byråd sitter. Det manglet ca. 100 stemmer for at opposisjonen fikk flertall i bystyret, ved f...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.08.2007 kl 09:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Lav valgdeltakelse kan være en av årsakene til at dagens byråd sitter. Det manglet ca. 100 stemmer for at opposisjonen fikk flertall i bystyret, ved forrige kommune valg. Da var valgdeltakelsen i underkant av 60% på landsbasis. Politikk kan kort defineres som fordeling av goder og byrder.

Det sittende Høyre/Frp byrådet legger ikke skjul på at de i stor grad ønsker en privatisering av offentlig sektor. Høyre/Frp selger unna offentlige eiendommer, samtidig som de aldri har penger når innbyggerne etterspør midler eller tiltak som kan komme dem tilgode. De tar i praksis innbyggernes eiendommer og selger dem til ulike private aktører som senere gjør seg styrtrike på dem. Innbyggerne bør være interessert i offentlig eierskap fordi man som velger gis makt over hvem og hvordan de offentlige verdiene skal forvaltes. Velgerne gis en form for indirekte råderett. Det er derfor viktig for demokratiet at valgdeltakelsen øker betraktelig i fremtiden. Demokrati kan jo direkte oversettes til folkestyre. Det handler i stor grad om at politikere trenger legitimitet for det de gjør. Politisk legitimitet kan defineres som tillit mellom de styrende og de styrte. Sitt derfor ikke hjemme valgdagen på grunn av frustrasjon over situasjonen i Oslo. Vil man allikevel sitte hjemme valgdagen så avgi en forhåndstemme.

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Rune Gerhardsen er mannen som bør stemmes frem som ny byrådsleder. Han har lang erfaring både som menneske og politikker. Rune G. vil også arbeide for at de eldre selv, skal få bestemme hvordan de skal innrette sine liv. Og han ønsker å gjøre Oslo til en by for barna. Sosialdemokratiet ivaretar både menneskelige og demokratiske interesser og sikrer offentlig eierskap og gode offentlige tjenester til vårt felles beste. Einar Førde sa en gang at "vi er alle sosialdemokrater", Sosialdemokrater bør derfor gå og stemme Arbeiderpartiet slik at vi får nytt styre i Oslo!

Knut Henning Braaten

5 kandidat til Nordre Aker Arbeiderparti

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse