«Kommunen vil ikke stå for vedlikehold av veien. Vi trenger hjelp!»

I oktober 2017 ser det slik ut i Osebakken.

KOMMENTAR: «Lachmanns vei har flere – og mye større – hull enn golfbanen på Bogstad. Fiks den selv, sier kommunen.»

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.10.2017 kl 11:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

I Aftenposten den 17. juli 2016 sto følgende bilde med teksten på artikkelen:

«Lachmanns vei har flere – og mye større – hull enn golfbanen på Bogstad. Fiks den selv, sier kommunen.»

«Dette kan være Oslos dårligste vei»

Se bildet større

Aftenposten, juli 2016. FOTO: PRIVAT

Det var den gang det – og ikke nå!

Saken gjelder «Osebakken» - strekningen av Lachmannsvei fra Langsetveien og ned til Midtoddveien.

Kommunen vil ikke stå for vedlikeholdet av veien, - og den blir bare verre og verre. Kommunen har i alle år tatt seg av asfaltering og vedlikehold av veistumpen, men for en 5-6 år siden besluttet man å overlate dette til de som sokner til veien.

Som man sier i Kommunen: Veien ligger på kommunal grunn, men kommunen har ikke tatt den over, hevdes det: altså er den privat? Beboernes ansvar?

Kommunen måker og strør veien om vinteren, setter opp trafikkskilt, men truer nå med å slutte med dette dersom ikke veien blir bragt opp til kommunens standard og veikrav. Dette må da besørges av de få beboere som ligger til veien.

Se bildet større

Slik ser det ut i Osebakken i oktober 2017.

Det er kun et fåtall familier som ligger slik til at de er direkte avhengig av daglig ferdsel i Osebakken. (Selvfølgelig da i tillegg til renovasjon, post, syketransport, brannvesen osv.)

Ferdselen i Osebakken er hovedsakelig trafikk til og fra skole, barnehave, butikker, Kjelsåstrikken og offentlige transportmidler i tillegg til privat trafikk mot byen generelt.

I tillegg til dette er Osebakken trafikkåre til alle idretts- og andre arrangementer på Langsetløkka og for byens befolkning som benytter marka til rekreasjon.

Det kan vel hevdes at henimot 90 % av all ferdsel i Osebakken er «fremmedtrafikk».

Når det nå bygges over 30 nye boenheter på Rønningen vil forholdene bli enda verre. (Selv om utbyggerne av feltet på Rønningen har en avtale med transportørene om at all trafikk skal gå nordover fra Langsetveien så ser vi en betydelig øking av tungtransport opp og ned Osebakken. For noen få dager siden kjørte en betongbil seg fast i bakken med det resultat at betongen fløt nedover Osebakken).

LES OGSÅ: Her renner sementen nedover Lachmanns vei

Dette er en OFFENTLIG vei så god som noen, og kommunen må nå innse sitt ansvar.

Ulike beboere har siden 2014 kontaktet Bymiljøetaten for å få løst problemet, uten noen positiv feedback. I rent selvforsvar er også anmodet om hjelp til en mulighet for å sette opp skilt for å avhjelpe problemet, uten å ha fått svar. (Selv om et par skilt sikkert ikke vil avhjelpe problemene).

Vi trenger hjelp! Dette før ytterligere støtdempere på bilene må skiftes og skader på biler skjer og ikke minst før en ulykke med personskade finner sted.

At beboerne har gått sammen om såkalt «Quick-fix» med gjenfylling av de verste hullene for flere tusen kroner kan ikke fortsette.

Se bildet større

John Guldbrandsen. FOTO: PRIVAT

John Gulbrandsen

Fjellknattveien

Vil du delta i bydelsdebatten?

Nordre Aker Budstikke er arenaen for lokal debatt og meningsutveksling i Nordre Aker. Hvilke temaer opptar deg i nærmiljøet? Hva engasjerer deg – gjør deg glad, sint, eller undrende – i nabolaget? Send leserinnlegg til debatt@nab.no!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse