Kontoret for eldre- omsorg er tilbake!

Høyres Michael Tetzschner har omtalt den nye sykehjemsetaten som ble en realitet fra 1. januar i år med stor grad av optimisme. Jeg vil gjøre det mots...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Høyres Michael Tetzschner har omtalt den nye sykehjemsetaten som ble en realitet fra 1. januar i år med stor grad av optimisme. Jeg vil gjøre det motsatte.

Sannheten er at Byrådet gjennom å fjerne oppgaver fra bydelene, ødelegger mulighetene for et reelt og godt lokaldemokrati.

Arbeiderpartiet mener helt klart at bydelene må få flere, ikke færre oppgaver dersom lokaldemokratiet skal fungere på en god måte. Det å fjerne ansvaret for sykehjemmene er det samme som å rive helheten i omsorgskjeden i bydelene fra hverandre.

I 1988 fikk bydelene desentralisert myndighet innen helse og sosialforvaltningen. Kommunen reduserte i den forbindelse utgiftene på denne sektor med 25 prosent, samtidig som innbyggerne fikk bedre service. Altså en svært vellykket desentralisering der bydelene fikk ansvaret for sykehjemmene.

Debatten rundt forvaltningen av sykehjemmene i bydelene har pågått lenge. Det faktum at noen bydeler har for få sykehjemsplasser, mens andre legger ned, har vært uforståelig for de fleste. Flere forslag til løsning på problemet har vært diskutert. Det enkleste og minst byråkratiske etter min mening, ville vært å etablere en økonomisk ordning som sørget for at ledige plasser raskt ble besatt og finansiert.

Byrådet valgte, med støtte fra et knappest mulig flertall i bystyret, å etablere en helt ny etat for å løse problemet.

Hvorfor dette er nødvendig når de allerede har muligheten til å styre den totale kapasitetsrammen innen sykehjemssektoren gjennom det allerede etablerte kommunale foretaket Omsorgsbygg KF, som eier og forvalter alle byens sykehjem, er uforståelig.

Tetzschner uttrykker at Oslofolk er så glade i å flytte, meg bekjent ønsker de aller fleste å få plass på nærmeste sykehjem. Et annet viktig poeng er at pårørende slipper å reise byen rundt for å besøke sine kjære.

Bydelene hadde tidligere muligheten for å tilpasse hjemmetjenester med opphold på sykehjem, nå er denne muligheten borte. Bydelene kunne tidligere drive sykehjemmene ut fra beboernes behov og med varierende kostnader. Nå har Byrådet innført monopol på prisene og overlatt til bydelene å bestille det antall plasser de har råd til etter at Byrådet har foreslått hvor mye de skal kjøpe for.

Det er trist at vi beveger oss bort fra det et bredt politisk flertall var enige om, nemlig desentralisering, og tilbake til "Kontoret for eldreomsorg".

Ivar Christiansen

Leder Grefsen Arbeiderpartilag

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse