ANNONSE
Annonse

Korttenkt å stenge Kapellveien

Flertallet i bystyret vil stenge Kapellveien ved Grefsen skole. Det er ingen tvil om at hensikten er god. Alle vil vi ha trygg skolevei og trygg skole...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 16.04.2010 kl 08:45

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Flertallet i bystyret vil stenge Kapellveien ved Grefsen skole. Det er ingen tvil om at hensikten er god. Alle vil vi ha trygg skolevei og trygg skoledag for barna våre. Men hva gir mest trygghet?

Å stenge Kapellveien ved skolen vil resultere i at trafikken blir presset inn på smale villaveier i områdene rundt. Også disse veiene er skolevei for mange barn, og flere av villaveiene har ikke fortau en gang. En av veiene som trolig vil bli mye berørt er den bratte Kirkegårdsbakken. Den eneste trafikkulykken som har skjedd i dette området var nettopp i Kirkegårdsbakken, vel å merke med mye mindre trafikk enn det som kommer til å bli når Kapellveien blir stengt.

Det viktigste argumentet for bystyrets tilhengere av stenging av veien er at ingen skole har en bilvei gjennom sitt område. Men de som leser papirene til bystyret, vil se at flertallet først må definere at områdene på begge sider av veien skal sees som skolens daglige tilgjengelige uteareal. Skolen ligger på den ene siden av Kapellveien, på den andre siden ligger skolehagen, barneparken og etter hvert også den planlagte flerbrukshallen. I Oslo er det imidlertid slik at de aller fleste skolebarn må krysse både en og to og flere bilveier for å komme til skolehagen og flerbrukshallen sin.

Ved Grefsen skole burde man trygge barnas gang over til skolehagen og flerbrukshallen på en annen måte enn å stenge Kapellveien og skape utrygghet for barna andre steder i området. Hva med noe så enkelt som et lyskryss for eksempel i tillegg til den innsnevringen av veien som er foreslått for å få ned farten?

Kristelig Folkeparti kunne også tenkt seg en fotgjengerundergang under veien. Da vi sjekket litt opp om dette fikk vi høre at universell utforming og ramper for rullestol ville ta så mye plass fra skolens uteområde at det ikke var å anbefale. Det er sikkert riktig for det er helling av terrenget her, men hvorfor kunne man ikke tenke litt praktisk slik at den universelle utformingen gikk med lyskryss over bakken, samtidig som en hadde trapper til fotgjengerundergangen under veien. Det ville ikke ta stor plass og dessuten gi mye trygghet.

Jeg er ikke tvil om at hensikten er god hos dem som vil stenge Kapellveien, men konsekvensen vil ikke gi større trygghet for alle de barna som blir berørt. Før man kommer med et så drastisk forslag som å stenge Kapellveien, burde man hatt en grundig utredning av trafikkforholdene i området og hva som gir tryggest forhold.

Aud Kvalbein

Varaordfører i Oslo (KrF)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse