Kreativ desinformasjon

Høyre og Framskrittspartiet skapte spenning i sluttspillet om anleggstrasé for steinmasser fra Vettakollen høydebasseng ved å foreslå delt løsning: St...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.03.2010 kl 13:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Høyre og Framskrittspartiet skapte spenning i sluttspillet om anleggstrasé for steinmasser fra Vettakollen høydebasseng ved å foreslå delt løsning: Steinmassene skulle kjøres ut Gaustadveien/Sognsvannsveien og tomme lastebiler skulle returnere via Sognsveien/Nordbergveien. Forslaget må ha alarmert og inspirert prosjektledelsen i Vann- og avløpsetaten (VAV) til å lage en ny kostnadsramme på 20 mill kr for oppgradering av Nordbergveien – nesten tre ganger større enn beregningene tre år tidligere. Konkret ble det vist til krav fra Hafslund Energi om at 14 lysmaster og 450 m høyspentkabler måtte flyttes. (Nordre Aker Budstikke 21.01.2010).

Etter å ha bedt om dokumentasjon på kostnadsøkningen har undertegnede mottatt et usignert og udatert kostnadsoverslag som viser at økningen gjelder to nye og kreative poster: 1) 6 mill kr til erstatning til Solvang hagekoloni og 2) 8 mill kr for utsatt prosjektstart iht. ny regulering. (Brev mottatt 03.02.2010)

Hva har disse kostnadsoverslagene med Høyres og Framskrittspartiets forslag å gjøre? Ingenting! For å kunne gjennomføre partienes forslag ville det ha vært tilstrekkelig å asfaltere veien, merke et gangfelt og sikre noen fotgjengeroverganger. Prosjektledelsen gjorde ingen overslag over disse kostnadene. Ledelsen var åpenbart mer opptatt av å presentere en høy kostnadsramme basert en uaktuell forutsetning og å lage noen kreative poster.

Informasjonen om kostnadssprekken fortjener en notis i NAB. Den var bløff og bedrag fra VAV.

Egil Frøyland

Styreleder i Gaustadveien Borettslag

SE FLERE DEBATTINNLEGG OM ANLEGGSTRASEEN FRA VETTAKOLLEN HØYDEBASSENG i "LES OGSÅ"-BOKSEN LENGER OPP PÅ DENNE SIDEN

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse