KrF tøyler skjenkekameratene

Oslo KrF ønsker å føre en balansert skjenkepolitikk for byen som tar hensyn til folks ønske om en åpen og trivelig by med hyggelige utesteder, samtidi...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.08.2007 kl 11:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo KrF ønsker å føre en balansert skjenkepolitikk for byen som tar hensyn til folks ønske om en åpen og trivelig by med hyggelige utesteder, samtidig som den bidrar til å forebygge rusmisbruk og begrense alkoholens skadevirkninger i befolkningen. Høyt alkoholforbruk forårsaker og forsterker mange alvorlige samfunnsproblemer som kriminalitet, fattigdom, samlivsproblemer, vold, hærverk og ulykker. Misbruk av alkohol er også årsak til utrygge oppvekstvilkår for mange barn og unge. Tall fra rusmiddeletaten viser at 80 personer dør årlig-, og at 30-40 personer skades daglig på grunn av alkohol og alkoholskader i Oslo.

Etter forrige kommunevalg ble det inngått en avtale mellom det sittende byrådet og KrF om at skjenkepolitikken fra forrige byråd, hvor KrF var med, skulle ligge fast. Slik har KrF tøylet skjenkekameratene Høyre, FrP og Venstre fra å liberalisere alkoholpolitikken de siste fire årene. Disse partiene sier nå at de vil innføre 24-timers skjenking i deler av byen hvis de vinner flertall etter valget. De skal søke staten om dispensasjon fra alkoholloven og oppheve forbudet mot å skjenke alkohol mellom klokken 03:00 og 13:00. FrP vil også åpne for salg av vin og brennevin i dagligvarebutikkene og tillate salg av dette så lenge butikken holder åpent.

Dette er en politikk KrF er sterk motstander av fordi den er usosial og rammer de svakeste i samfunnet – spesielt barna. Den beste måten å tøyle skjenkekameratene på er å stemme KrF på valgdagen – både til bystyret og til bydelsutvalget. Godt valg.Gunnar Prestegård

5. kandidat til bystyret for KrF

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse