Kriminalitet må fore- bygges og bekjempes

Skytingen på Aker Brygge og i Groruddalen, og masseslagsmålet på Lillestrøm viser et klart behov for styket politiinnsats. Hendelsene viser også at de...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.09.2006 kl 12:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Skytingen på Aker Brygge og i Groruddalen, og masseslagsmålet på Lillestrøm viser et klart behov for styket politiinnsats. Hendelsene viser også at det langsiktige arbeidet for å hindre at ungdommer faller utenfor er livsviktig.

Politiet på Østlandet er i gang med en storstilt aksjon for å oppløse gjengmiljøet. Denne innsatsen er helt nødvendig. Samfunnet aksepterer ikke at det skytes på åpen gate, og vi aksepterer ikke at enkelte miljøer har gjort kriminalitet til karrierevei. Det er derfor avgjørende at politiet praktiserer nulltoleranse overfor gjengmedlemmer og andre kjente kriminelle.

For å få straffedømt gjengmedlemmer trengs vitner. Erfaringer tilsier imidlertid at det er vanskelig for politiet å få informasjon fra dem som vet hvem de ansvarlige er. Ingen snakker og ingen vil ha politiets hjelp. Man er redd for represalier, og foretrekker å gjøre opp selv.

Det er kun politiet som har lov til å utøve makt i Norge i fredstid. For at dette viktige demokratiske prinsippet skal gjelde også i fremtiden, er politiet avhengig av bred tillit i befolkningen. Arbeidet for å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn til tjeneste i politiet er viktig i denne sammenheng. Det er også arbeidet for å forhindre at etaten opptrer diskriminerende overfor personer med et utenlandsk utseende.

Innsatsen for å bekjempe kriminelle gjengmiljøer er ressurskrevdende. Vi i KrF forventer imidlertid at regjeringen stiller opp med de pengene som trengs for at politiet skal kunne utføre denne viktige oppgaven. Det er ikke minst viktig at arbeidet mot organisert kriminalitet blir prioritert over tid. Først da kan tryggheten for Oslos innbyggere sikres. Og først da dannes et solid grunnlag for et godt og mangfoldig samfunn.

Alle som arbeider med barn og ungdom må ha et blikk for dem som ser ut til å falle utenfor fellesskapet. Disse barna risikerer å havne på skråplanet, og det er lettere å fange dem opp i ung alder enn når de har begått kriminelle handlinger i en årrekke. For KrF er derfor støtte til ungdomsklubber, andre fritidstilbud til barn og unge, skole og barnevern høyt prioritert.

Vi må reagere mot lovbrudd og overgrep, men aller viktigst er å forebygge at skade skjer.

Hans Olav Syversen

Justispolitisk talsmann i KrF

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse