ANNONSE
Annonse

Kunnskap, valgfrihet, muligheter

Guri Melby, Venstre. Foto: OSLO KOMMUNE / STURLASON

MENINGER: Alt starter i skolen, sier vi i Venstre. Sosialisering og vennskap, følelsen av mestring, og starten på det vi gjør resten av livet, uansett hva vi drømmer om.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.09.2017 kl 17:05

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Her bygges grunnlaget for å tilegne seg den kunnskapen man trenger for å gjøre akkurat hva man vil med sitt liv. Det skulle bare mangle at den skolen der alt dette starter gir elevene det aller beste utgangspunktet de kan få. Vi går til valg på en mulighetsskole som fokuserer på valgfrihet og kvalitet i opplæringen, gode lærere med mer tid til elevene og en politikk som tar utfordringene knyttet til frafall på alvor.

Tid til å være lærer

Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Å være lærer er kanskje den viktigste jobben vi har i samfunnet, og elevene fortjener faglig dyktige lærere med tid og ressurser til å se akkurat dem. Å satse på læreren er å satse på eleven, og derfor prioriterer Venstre lærerne i skolepolitikken. Læreren må få tid til å være lærer. Det er ikke enkelt for lærerne å bruke nok tid på å følge opp elevene sine når de overøses av rundskriv og bestemmelser og må bruke tid på å dokumentere alt som skjer i klasserommet. De er lærere, ikke alt mulig annet. Vi må trekke inn flere yrkesgrupper i skolen for å avlaste lærerne på arbeid utenom deres kjerneoppgave. At lærerne får nok tid sammen med elevene er avgjørende for at vi skal kunne gi hver enkelt elev tilpasset og god opplæring.

Frihet og tilpasset opplæring

For Venstre er det viktig at alle elever blir sett i skolen og får oppleve reell tilpasset opplæring i hverdagen. En elev som trives og får utfordringer tilpasset egne forutsetninger er en motivert elev. Noen ganger kan man få inntrykk av at målet med skolen er at alle skal lære det samme – samtidig og på samme måte. Slik er ikke Venstreskolen. Venstre vil ha en friere skole, der det er hva du lærer som betyr noe, og ikke hvordan. Vi vil åpne opp skolen for nye tanker og arbeidsmetoder, og vise lærere og elever mer tillit. Gode lærere og større valgfrihet i egen opplæring er svært viktig for at elevene skal oppleve en skole som er til for nettopp dem – en skole med enkelteleven i sentrum.

Krafttak mot frafall

Å redusere frafall i videregående opplæring er avgjørende for å sikre muligheter for alle. Venstre har som mål at minst 90% skal fullføre og bestå videregående opplæring. I dag er frafallet en av de største utfordringene i norsk skole, men opp mot 30% frafall. Venstre vil sette inn støttetiltak for elever i risikosonen mye raskere enn i dag. Prosessen med utredning, vedtak og utforming av tilbud må avbyråkratiseres og forenkles. Blant annet ønsker vi å etablere rådgiverteam med kompetanse innen spesialpedagogikk, psykologi og yrkesveiledning i alle kommuner. Kvalitet og kompetanse i rådgivningstjenesten er viktig for å bidra til å sikre at elever velger riktig videregående opplæring, fullfører og består. En bedret yrkesveiledning kan være avgjørende for å redusere frafall som følge av feilvalg. I tillegg slutter mange elever på skolen på grunn av faktorer som har lite med skolen å gjøre, for eksempel psykiske problemer, som utgjør en stor del av frafallet. Det er viktig at skolene har gode støttetjenester for elever som trenger annen type hjelp og støtte enn det læreren kan gi. Flere helsesøstre og psykologer inn i skolen er det viktigste vi kan gjøre for å redusere den delen av frafallet. Samtidig vet vi at den største delen av frafallet i skolen skjer blant elevene som går på yrkesfag. Venstre vil at flere ungdommer skal få et realistisk møte med arbeidslivet, stimulere arbeidslivet til å ta inn flere lærlinger og lærekandidater, samt sørge for at en yrkesfaglig utdanning gir studiekompetanse til flere studier. Venstre vil også gi elevene et undervisningsopplegg som er mer relevant for den yrkesutdanningen de har valgt. Større valgfrihet er avgjørende, og skal vi lykkes med å redusere frafallet må vi gjøre dagens regelverk mer fleksibelt slik at gode, lokale løsninger muliggjøres.

Alt starter i skolen

En god skole sørger for at alle barn får utvikle sine talenter, og får tilegne seg den kunnskapen de trenger. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Når barn har det bra, lærer de også mer. Det er de som går på skole nå som skal løse framtidas utfordringer, og det er det barna våre lærer på skolen i dag som bestemmer om de kan oppfylle sine drømmer som voksne. Det er derfor vi sier at alt starter i skolen.

Guri Melby
3. kandidat for Venstre

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse