Kunnskapsløftet forsterkes og kursen justeres

Kristin Vinje, stortingsrepresentant fra Korsvoll, her i undervisning på Sommerskolen i 2015. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

KOMMENTAR: For å lære noe grundig, må elevene få nok tid til å fordype seg. Derfor trenger vi færre og tydeligere kompetansemål, skriver Kristin Vinje.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.10.2016 kl 11:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Hvordan skal vi fornye skolen for å møte fremtiden? Dette store spørsmålet stod på dagsorden da Stortinget forrige uke behandlet stortingsmeldingen om innhold i skolen. Der fikk regjeringen bred støtte for forslagene om mer dybdelæring og fornyelse av læreplanene. Målet er at flere elever skal lære enda mer på skolen.

LES OGSÅ: Stortingsrepresentant Kristin Vinje fra Korsvoll går for fire nye år

Det er mye som er bra i skolen, men en av utfordringene er at vi ikke klarer å mobilisere all den kraften vi vet at elevene har i seg. Det er for mange elever som kan for lite når de går ut av skolen, og det er for mange som mister motivasjonen og dropper ut av videregående skole. Det er dessverre også sånn at skolen ikke klarer å utjevne sosiale forskjeller. I tillegg til å løse disse utfordringene må vi sørge for å lage en skole som gjør at elevene er i stand til å møte en fremtid vi ikke helt vet hvordan ser ut.

Meldingen viderefører og forsterker Kunnskapsløftet. Som kunnskapsministeren sa det, så har ikke Stortinget nå vedtatt en omkalfatring av norsk skole. Det trenger heller ikke skolen. Nettopp derfor bygger vi videre på Kunnskapsløftet. Vi forsterker fagene og justerer kursen.

Se bildet større

Kristin Vinje. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

Kunnskapsløftet var et linjeskift for norsk skole. Vi har fått tydeligere fokus på grunnleggende ferdigheter. Det er ikke tvil i mine øyne om at skolen trengte Kunnskapsløftet. I stortingsmeldingen videreføres de fem grunnleggende ferdighetene, og det skal tydeliggjøreres hvordan fagene i skolen skal bidra til at elevene tilegner seg disse.

For å lære noe grundig, må elevene få nok tid til å fordype seg. Derfor trenger vi færre og tydeligere kompetansemål. Det er grunnen til at vi nå setter i gang en gjennomgang av læreplanene. Hensikten er at lærere og elever skal få mer tid til dybdelæring.

Skolen skal fortsette å gi elevene både utdannelse og dannelse. Faglig kunnskap og skolens dannelsesoppdrag skal utfylle hverandre. Derfor vil vi også prioritere tre tverrfaglige temaer. Det er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring. Skolen skal også bidra til god opplæring i praktiske ferdigheter. Derfor styrker vi de praktiske og estetiske fagene.

Kunnskap og kompetanse er en forutsetning for å finne gode løsninger på dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Høyre og regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon, men vi har fortsatt noen utfordringer i skolen.

Med de vedtakene vi har gjort i Stortinget forrige uke kan vi nå begynner arbeidet med å gjøre skolen bedre i stand til å møte fremtiden. Kunnskapsministerens fornyelse av Kunnskapsløftet er et viktig skritt i riktig retning på veien mot en bedre skole.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse