Kutt som rammer de mest sårbare

Regjeringen er i full gang med å revidere både statsbudsjettet og løftene de har gitt noen av de mest sårbare gruppene i samfunnet: Psykisk syke, rusm...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Regjeringen er i full gang med å revidere både statsbudsjettet og løftene de har gitt noen av de mest sårbare gruppene i samfunnet: Psykisk syke, rusmisbrukere og funksjonshemmede. Regjeringen kutter 172 millioner kroner fra pengene som skulle gått til attføringstiltak til psykisk syke, rusmisbrukere og funksjonshemmede. Disse arbeidsmarkedstiltakene er viktige i det målrettede arbeidet vi må ha mot fattigdommen i Norge, og pengene burde derfor vært brukt til alle de som venter på hjelp til å komme i jobb.

Det står i dag nesten 30.000 mennesker i kø for å få plass i en attføringsbedrift, og denne køen blir lengre. I denne gruppen er det mange med rusproblemer, med psykiske plager. Noen har funksjonshemminger av ulik grad, og mange har stått utenfor arbeidslivet i lang tid. Felles for dem er at de både ønsker og trenger hjelp til å komme tilbake og i aktivitet. De "står opp om morran", som arbeidsministeren har uttrykt det, men med dette kuttet blir det færre som får noe å stå opp til.

KrF frykter flere langtidsledige når regjeringen kutter slik i det reviderte nasjonalbudsjettet. Kuttet kan i alle fall ikke sies å stemme med regjeringens løfter om å prioritere de svakeste og fattigste først.

I tillegg er regjeringen er helt passive til at sykehusene får en svekket økonomi blant annet som følge av økte utgifter til pensjon. KrF frykter at dette kan gi pasientene lengre ventetider før de får nødvendig behandling. Det reviderte nasjonalbudsjettet sikrer heller ingen verdig rusomsorg. Det er varslet stenging av flere rusbehandlingstilbud i sommer, og rusmisbrukerne mister da helt nødvendige behandlingstilbud. Det er skuffende at regjeringen ikke vil gi mer penger til denne gruppen når de kjenner denne virkeligheten.

I Soria Moria-erklæringen sier regjeringspartiene at det innenfor rusomsorgen er "behov for å styrke kapasiteten både når det gjelder forebygging, behandling, rehabilitering, omsorg og ettervern". Den samme erklæringen slår også fast at det er nødvendig med en aktiv arbeidsmarkedspolitikk "for å bidra til høy yrkesdeltakelse, lavere ledighet og redusert fattigdom". Hvis vi legger disse formuleringene ved siden av det reviderte nasjonalbudsjettet, blir det tydelig at vi har fått en regjering som sier én ting – og gjør noe helt annet. Det er trist når dette mønsteret rammer noen av de svakeste gruppene.

Hans Olav Syversen (KRF)

Stortingsrepresentant

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse