ANNONSE
Annonse

«Kystpartiet i Oslo sier nei til rasering av småhusbebyggelse»

Foto: Karl Andreas Kjelstrup

KOMMENTAR: Å rive eksisterende bebyggelse vil ikke bare være en byrde for de det direkte berører, men vil ødelegge en del av byens historie.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 17.06.2018 kl 15:59

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Kystpartiet i Oslo vil jobbe for en politikk hvor byutvikling skal tilpasses eksisterende bomiljø. Vi støtter kravet om å bevare småhusbebyggelsen på steder som for eksempel Smestad og Nedre Grefsen og vil jobbe for et flertall for et slikt syn etter kommunestyrevalget i 2019.

Vi mener at å rive eksisterende bebyggelse ikke kun vil være en byrde for de det direkte berører, men også vil ødelegge en del av byens historie. Eksempelvis vil vi vise til Byantikvarens kartlegging av hvilke kulturhistoriske og arkitektoniske verdier Smestadområdet representerer.

Kystpartiet i Oslo vil peke på ett problem med den fortettingspolitikken flertallet i bystyret står for. Selv om eiere av de berørte eiendommene ikke blir møtt med tvang, kan frivilligheten vise seg å bli illusorisk. Blant annet kan øket utnyttelsesgrad føre til at gjenværende småhusbebyggelse øker så meget i verdi at det kan bli umulig for arvinger å overta.

Mens det er bystyret som skal vedta boligstrøkenes fremtid, vil Kystpartiet i Oslo påpeke at saken også har en rikspolitisk side. Med vår kombinasjon av distriktspolitikk og innvandringspolitikk er Kystpartiet det partiet som har en politikk som er best egnet til å bremse en unødvendig befolkningsøkning i Oslo. Ikke minst mener vi det er irrasjonelt at fri arbeidsinnvandring fra EU-land skal bidra til øket press på vår del av landet.

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

LES OGSÅ:

Hans Chr. Opsann, Nydalen vest: «Raseringen av småhusområdene på Smestad vil skape presedens for hele byen»

Beboeraksjon Oslo: Står sammen fra Lindeberg til Montebello

INgeborg Briseid Kraft (V): «Byutvikling som skaper opprør over hele byen»

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse