Langåsveien 20 er en privat eiendom

I mange sammenhenger og debatter, nå senest i diskusjonen om en flerbrukshall på Korsvollbanen, blir Langåsveien 20 (vis á vis Korsvollhuset ) til sta...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.08.2006 kl 11:47

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I mange sammenhenger og debatter, nå senest i diskusjonen om en flerbrukshall på Korsvollbanen, blir Langåsveien 20 (vis á vis Korsvollhuset ) til stadighet trukket inn som en slags felles eiendom til allmen benyttelse. La oss nå en gang for alle slå fast at Langåsveien 20 er en privat eiendom, og er ikke en del av andres prosjekter eller reguleringsplaner.

Riktig nok ligger det en reguleringsplan fra 1974 på eiendommen, men så lenge kommunen ikke har overtatt tomten og utbetalt erstatning for denne, så er den fremdeles i privat eie. Hva angår reguleringsplanen fra 1974, så kom den 20 år for sent, og var basert på tanken om at man trengte en utfartsparkering samt en bred turveitrasé med tanke på langrenn og andre idrettsarrangementer med Korsvollhuset som utgangspunkt. Men da reguleringsplanen kom i 1974, var allerede nye veier, skole og nye boliger kommet til, slik at dette ikke lenger var praktisk mulig. Bystyret vedtok enstemmig i 2004, etter ønske fra grunneiere, at det skal utarbeides en ny regulering for Langåsveien 20, slik at man kan få lagt en reguleringsplan som ligger nærmest mulig opp til grunneieres ønsker, og man bør merke seg at det i bystyrevedtaket ikke ligger noen som helst kobling med Korsvollbanen eller andre prosjekter. Langåsveien 20 er en sameie-eiendom hvor Korsvoll idrettslag (KIL) og arbeiderpartilagene på Korsvoll er eiere gjennom Korsvoll Huskomité som består av en representant for hvert av de tre lagene. Ingen av eierne kan m.a.o. disponere over eiendommen på egen hånd, for eksempel i forbindelse med planprosesser. Det er således ikke kritikkverdig, som den såkalte "Ressursgruppen for Korsvollmiljøet" sier i Nordre Aker Budstikke 29.06.06, at KIL har utelatt Langåsveien 20 i planinitiativet for Korsvollhallen.

Det er med stor forbauselse vi også kan lese videre i Nordre Aker Budstikke at "Kultur- og idrettsetaten har tidligere tilbudt seg å opparbeide parkeringsplassen tvers overfor Korsvollhuset…..", altså Langåsveien 20.

Det er ukjent for Korsvoll Huskomité at den etaten er blitt forespurt om å opparbeide en parkeringsplass på vår eiendom, og hvordan kan nevnte etat love å foreta seg noe som helst på en privat eiendom?

Ressursgruppen framstår som fanebærer for private grunneieres interesser, det bør da forventes av ressursgruppen og andre at man viser en smule respekt for andre private grunneieres interesser.

For Korsvoll Huskomité

Kjell Furuberg

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse