Langt foran skjema

Det er gledelig å se at Ap's og Regjeringens løfte om 10 000 nye årsverk innen pleie- og omsorg nå er innfridd med god margin. Ett år før stortingsper...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.06.2008 kl 11:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det er gledelig å se at Ap's og Regjeringens løfte om 10 000 nye årsverk innen pleie- og omsorg nå er innfridd med god margin. Ett år før stortingsperioden er over dokumenterer Statistisk sentralbyrå (SSB) at vår satsing på omsorgstjenestene i kommunene har gitt en kraftig vekst i 2006 og 2007 – til sammen om lag 11 100 årsverk.

Dette betyr at den rødgrønne regjeringen har klart å styrke tilbudet til eldre, demente, mennesker som trenger dagtilbud og til alle andre som bruker den kommunale omsorgstjenesten. Det er særlig gledelig at veksten er størst blant kvalifisert helsepersonell med helse- og sosialutdanning.

Vi har således overoppfylt vårt løfte allerede, og det vil komme mer med det gode kommuneopplegget for neste år. Rapporter fra fylkesmennene til Sosial- og helsedirektoratet viser at kommunene planlegger en vekst på om lag 2 100 nye årsverk for 2008.

Da vil vi slå valgløftet vårt med 3 200 årsverk. Noen bedre? I det siste året til H-KrF-V-regjeringen (2005) og deres budsjettpartnere FrP var det til sammenligning en nedgang på om lag 1600 årsverk, eller 1,5 prosent, viser de reviderte tallene til SSB. Det bør være praksis som teller, ikke høylydt svartmaling fra de som selv ikke leverte.

Arbeiderpartiets helsefraksjon på Stortinget v/stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson

Jan Bøhler

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse