«Legaliseringsbølge som ikke kan forebygges»

Vi må regulere atferden rusbruk på en mer avansert måte enn å snakke om “hvor farlig” den kan være. Særlig når norske fagfolk ender opp med å vise hvordan virkeligheten er mer nyansert, skriver artikkelforfatteren. (Illustrasjonsfoto/Pixbay)

KRONIKK: Den sosiale smitte og påfølgende rusbruk som "Legaliseringsbølgen" gis skylden for, spres gjennom helt vanlige ytringer og påstander som norske fagfolk og vårt helsevesen delvis stiller seg bak.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.11.2017 kl 11:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Legaliseringsbølge som bærer av mer aksept og bruk

Når en representant for politiet bemerker at "Legaliseringsbølgen" skaper høyere aksept og bruk av illegale rusmidler er det en "sosial aksept" som spres via ytringer. Problemet videre er at akseptens mekanisme ikke kan forbys på en effektiv eller meningsfull måte. Hvis våre offentlige myndigheter har et forslag til hvordan dette skulle gjøres, burde et slikt forslag vært tatt opp og blitt støttet. Det har ikke blitt gjort.

LES BAKGRUNNEN: Ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon

Se bildet større

Simon Christian Osen. FOTO: PRIVAT

Ytringer skaper et sosialt og kulturelt press via sitt innhold. Påstander som oppfattes å være sanne skaper mest press av alle ytringer. Det vi tror er sant, påvirker vår atferd.

Fra faglig hold i Norge så er det liten tvil om at alkohol er mye farligere enn cannabis. Norsk Helsevesen vil på spørsmål om dette se ned i bakken og motvillig si seg enig.

En slik virkelighet påvirker ungdom som ikke har samme kultur som sine foreldre. Faglige sannheter kan ikke forbys og oppfatninger styrer vår atferd. Hvordan kan vi effektivt hindre noe så grunnleggende?

Selv om man skulle ha flertall for å komme smitten til livs, så går det ikke uten å brenne bøker.

- Simon Osen

Smitte som ikke kan stoppes

Jeg har tenkt svært mye på hvordan rusbruk som sosial smitte skulle forbys og jeg kommer ikke på noen tilfredsstillende ordning der vi kan forby deskriptive eller subjektive beskrivelser av helsefare og rusbruk, lovlig eller ikke, uten samtidig å forby og håndheve et forbud mot slikt innhold i bøker, filmer og tegneserier.

Brenne bøker for å redde ungdommen

Skulle et forbud mot ytringene smitten baserer seg på ha tilbakevirkende kraft? Hvordan skulle kunst falle utenfor uten at forbudet ble meningsløst? Se på vårt lovverk mot pornografi og hvor lite effektivt det har endt opp med å være. Se hvordan vårt politiarbeid mot sexistiske, rasistiske og hatefulle ytringer ikke fungerer eller blir prioritert. Dette er virkeligheten.

Skal vi på toppen av denne dysfunksjon innføre et forbud mot ytringer som forherliger eller bagatelliserer rusbruk? Vi må regulere atferden rusbruk på en mer avansert måte enn å snakke om "hvor farlig" den kan være. Særlig når norske fagfolk ender opp med å vise hvordan virkeligheten er mer nyansert. Jeg etterspør reelle løsninger, av en annen art enn det som har vært prøvd i årevis uten å dokumenterbart påvirke rusbruk av hasj og andre ulovlige rusmidler. Det bør både foreldre og politikere være interessert i hvis de faktisk ønsker å redusere bruk.

Å rette pekefingeren mot ytringer som er lovlige og vil forbli lovlige er ingen løsning.

Simon Christian Osen
Rusreformist og skribent

DELTA I DEBATTEN? Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse