Leksehjelp i skolen

Undersøkelser viser at der foreldrene har god utdannelse og kan hjelpe barna sine, blir det langt lettere for barna å gjøre det bra på skolen. Noen me...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Undersøkelser viser at der foreldrene har god utdannelse og kan hjelpe barna sine, blir det langt lettere for barna å gjøre det bra på skolen. Noen mener at lekser skal kuttes ut, men det kan gå utover læringen. Oslo KrF mener det er svært viktig at alle elever blir tilbudt leksehjelp slik at ingen kommer dårligere ut pga. forhold hjemmet.

Det må settes av penger til skolene slik at de kan lønne lærere på ettermiddagene. Samarbeid med frivillige organisasjoner vil også være en nøkkel i leksehjelparbeidet. Leksehjelpssentraler som for eksempel Røde Kors sitt tilbud må få støtte av Oslo kommune.

Samtidig er det viktig å engasjere foreldrene, uansett bakgrunn og vise dem hvor mye de betyr i sine barns skolegang, det er ikke nødvendigvis kunnskap som teller, støtte og oppmuntring kan hjelpe langt på vei med barn som sliter med skolearbeidet.

Ingen skal falle ut av skolen fordi de ikke får nok oppfølging hjemme. Samtidig må vi anerkjenne at foreldre spiller en nøkkelrolle i barnas utdannelse. Oslo KrF vil derfor ansette en skole-hjem koordinator som kan bidra til å bedre kontakten med hjemmet.

Peter Walseth

Leder Oslo KrFU

Ungdomskandidat Oslo KrF

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse