«Likestilling 365 dager i året»

Kristin Vinje. FOTO: PRIVAT

– For meg personlig har selve dagen ikke betydd så mye, jeg er ikke typen som går i tog og roper slagord!

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.03.2016 kl 11:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. For meg personlig har selve dagen ikke betydd så mye, jeg er ikke typen som går i tog og roper slagord, kanskje heller ikke en typisk kvinnesaksforkjemper.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Men, det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om å løfte kvinners
rettigheter opp og frem. Likestilling er viktig, men jeg synes kvinnedagen her i Norge har en tendens til å domineres av venstresidens vinklinger og feilslåtte prioriteringer.

På en dag som dette vil jeg rette søkelyset mot jenter og utdanning. Fra den første kvinnelige studenten i Norge, Cecilie Thoresen Krog, som ble immatrikulert ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo fra 1939) den 8. september 1882 frem til i dag har det skjedd mye. Statistikk fra SSB viser at det høsten 2014 var tilsammen 272 500 studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Blant dem er nesten 60 % kvinner, en prosentandel som stadig øker.

Det betyr at jentene i aller høyeste grad har inntatt høyere utdanning her i landet, men fremdeles ser vi et kjønnsdelt arbeidsmarked, kvinner som dominerer i lavtlønnsyrker og få kvinner i toppledelsen i næringslivet. Hva gjør vi med det?

Det er ikke enkelt å endre holdninger og inngrodde kulturer, men det vi kan gjøre er å legge ytterligere til rette for å motivere jenter til i større grad å benytte seg av de mulighetene som finnes.

Og, vi kan løfte frem de gode eksemplene på kvinner som lykkes eller miljøer som klarer å løfte kvinnelige talenter opp og frem.

Nylig lanserte Tina Bru, leder av Høyres likestillingsutvalg, flere forslag til hva som kan være god likestillingspolitikk for Høyre fremover, blant annet endret bruk av barnetrygden, fjerning av kontantstøtten og bedre vilkår for studenter som får barn under studietiden1.

Poenger er ikke å bruke mindre penger på barnefamilier, men å se på hvordan vi kan bruke pengene mer målrettet inn mot læring og likestilling.

Jeg har selv tatt til orde for å se på hvordan vi alternativt kan bruke dagens barnetrygd. Med dagens beløp på 15 milliarder kroner årlig vil vi for eksempel kunne finansiere både gratis barnehage og SFO til alle barn.

Da vil det bli lettere å sette inn tidlig innsats mot barna som trenger det mest, og økonomi blir ikke lenger et argument for å holde barna hjemme. Integreringen vil gå bedre ved at barn med dårlige språkkunnskaper får større muligheter til å lykkes i skoleløpet samtidig som vi kan forhindre trygdeeksport ved at ytelsene gis i form av tjenester og ikke kontantutbetalinger.

Målet er å skape et best mulig utgangspunkt for alle barn, og da er tidlig innsats en god investering vi alle vil nyte godt av.

På en dag som dette er det kanskje vel så viktig å se utover landegrensene, der vi vet at likestilling og rett til utdanning slett ikke er en selvfølge. Derfor er det også viktig å bidra til at flere barn, og særlig jenter, får tilgang til utdanning og like rettigheter.

I den forbindelse vil jeg trekke frem statsminister Erna Solberg sitt engasjement for å løfte jenters rett til utdanning. I flere år har hun engasjert seg i saken, og regjeringen har trappet opp innsatsen til utdanningsbistand kraftig de siste årene.

Norge har tatt initiativet for å samle hovedaktører som kan mobilisere økt politisk vilje til å nå FNs s tusenårsmål om universell tilgang til skolegang3. I sommer inviterte Erna Solberg til toppmøte om utdanning for utvikling, der regjeringssjefer og ministre fra 40 land, internasjonale organisasjoner og globale pådrivere deltok. Også fredsprisvinneren Malala Yousafzai, som fikk fredsprisen for sitt engasjement for jenters rett til utdanning, deltok på konferansen.

Mitt politiske engasjement bunner i et ønske om at alle skal gis like muligheter, kvinner som menn, gamle som unge. Det er fint at vi bruker dagen på å tenke gjennom hva vi kan gjøre for å fjerne alle hindringer som ligger i veien for at kvinner skal få muligheter til å realisere sine drømmer. Men, det viktigste er at vi også resten av året jobber med å sikre like muligheter for alle kvinner både her hjemme og ute i verden.

Kristin Vinje
Korsvoll,
Nestleder i Oslo Høyre og stortingsrepresentant

Hold deg oppdatert! Meld deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse